Poprzednia

ⓘ Licencjat
                                     

ⓘ Licencjat

Licencjat – tytuł nadawany w systemach szkolnictwa wyższego wielu krajów.

W Polsce jest to tytuł zawodowy nadawany obecnie absolwentom studiów I stopnia; tytuł ten oznacza posiadanie wykształcenia wyższego. W Niemczech tytuł licencjat bywa używany m.in. na fakultetach ewangelicko-teologicznych, ma on tam jednak inne znaczenie niż w Polsce, jest bowiem równy tytułowi doktora. Podobne znaczenie tytuł ten ma także w wielu krajach skandynawskich, np. w Szwecji i Finlandii licencjat nadawany jest po 2 latach studiów doktoranckich, natomiast doktorat po czterech można też zrezygnować z licencjatu. Z kolei w Belgii licencjat licenciaat / liciencié był przed wejściem w życie procesu bolońskiego tytułem przyznawanym absolwentom cztero- lub pięcioletnich studiów na uniwersytetach, czyli odpowiednikiem polskiego tytułu magistra. Sytuacja ta wprowadza nieszczęśliwą wieloznaczność, zacierającą europejską tradycję naukową.

                                     

1. Bakałarz

Tytuł bakałarza jest także obecnie nadawany w krajach anglosaskich ang. bachelor, Rosji ros. бакалавр i na Ukrainie. Nie odpowiada on licencjatowi zawodowemu, ponieważ może wymagać 4-5 lat studiów, a nie 3-4 lat, jak w przypadku licencjatu. Historycznie to bakalaureat był pierwszym stopniem naukowym nadawanym przez uczelnie europejskie od XIII wieku. W dawnej Polsce było to także popularne określenie nauczyciela szkoły elementarnej.

W średniowieczu licencjat łac. licentia docendi uprawniał do wykładania na uniwersytecie. Do dziś, zgodnie z wielowiekową tradycją europejską, na wielu uczelniach m.in. teologicznych Kościoła katolickiego, licencjat to stopień pośredni między magistrem a doktorem. Posiadacz używa tytułu "mgr lic.”. Obecnie w Europie odchodzi jednak się od tradycyjnego nazewnictwa, w ramach procesu bolońskiego.

                                     

2. Etymologia

W średniowiecznej łacinie baccalaureatus z baccalaureus przemiana pod wpływem łac. bacca – jagoda i laureus – wawrzyn starszy student. Bakałarz od baccalarius – rolnik dzierżawca, młody kancelista lub kleryk, starszy student.

                                     
  • Uczęszczała do Syosset High School na Long Island, a potem w 1975 roku uzyskała licencjat z dziedziny ekonomii Mount Holyoke College. W latach 2001 - 2009 była Sekretarzem
  • na Wydziale Filozoficznym rozpoczynając równocześnie studia prawnicze. Licencjat z prawa otrzymał 10 lipca 1524, a doktorat 22 września 1524. W 1525 był
  • Harry ego Pottera uzyskała licencjat z filologii francuskiej i filologii klasycznej Will Young, muzyk uzyskał licencjat z nauk politycznych Robert Shearman
  • roku przeniósł się Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, gdzie uzyskał licencjat z matematyki w 1952 roku. Tytuł doktora medycyny otrzymał na Uniwersytecie
  • teologii katolickiej licencjat z teologii katolickiej doktorat z teologii katolickiej habilitacje z teologii katolickiej licencjat z pielęgniarstwa Bachelor
  • kanonię przy Kościele św. Jerzego na Wawelu. 30 września 1618 otrzymał licencjat z teologii stając się pełnoprawnym profesorem Wydziału Teologicznego.
  • studia teologiczne. W 1473 uzyskał stopień licencjata teologii, jako licencjat odnotowany jest jeszcze 10 lutego 1482, doktorem teologii został przed
  • pochodzącej z Litwy. Studiował w St John s College na Uniwersytecie Cambridge licencjat uzyskał z trzecim wynikiem na roku ang. Third Wrangler Udowodnił nierówność
  • wyższe - kierunek: dietetyka możliwość uzyskania tytułów naukowych: licencjat magister, doktor, profesor Kształcenie w zawodzie dietetyka realizowane

Użytkownicy również szukali:

czy licencjat wygasa, licencjat praca,

...
...
...