Poprzednia

ⓘ Kategoria:Nauka w Polsce
                                               

Nauka w Polsce

Nauka w Polsce – ogół naukowej działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w Polsce dotyczącej nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych, inżynieryjnych, oraz badaniem sztuki i filozofii.

                                               

Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce

Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku wprowadzono podział dwustopniowy na dziedziny i dyscypliny. Rozporządzanie weszło w życie 1 października 2018 roku.

                                               

Biblioteka Sejmowa

Powstanie Biblioteki Sejmowej łączy się z odzyskaniem w 1918 niepodległości przez Państwo Polskie i wyborami do parlamentu w 1919. Została ona utworzona pod koniec tego roku, a po licznych zmianach organizacyjnych pełniła funkcję zarówno biblioteki, jak i archiwum Sejmu i Senatu. Księgozbiór, wzbogacany materiałami Sejmu i Senatu oraz drukami urzędowymi, a także nabytkami z zakresu prawa, nauk społecznych, ekonomicznych i historycznych, liczył w 1939 78 tys. woluminów. Podczas pożaru budynku Sejmu we wrześniu 1939 część zbiorów spłonęła, a ocalałe 62 tys. woluminów Niemcy wywieźli do Berli ...

                                               

Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej

Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej – jednostka naukowo-badawcza zrzeszająca naukowców i badaczy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Głównymi obszarami badawczymi są: edukacja prawnicza, konstytucjonalizm oraz pamięć społeczna. Celem działalności Centrum jest: podnoszenie jakości kształcenia studentów i doktorantów w zakresie kompetencji społecznych, integracja zewnętrzna prawniczego środowiska akademickiego z innymi naukami społecznymi i humanistycznymi oraz prowadzenie badań nad edukacją prawniczą. Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej powstało w 2015 roku z inicj ...

                                               

Jednostka badawczo-rozwojowa

Jednostka badawczo-rozwojowa – podmiot gospodarczy prowadzący przedsiębiorstwo, który stanowi równocześnie szczególny typ placówki naukowej, specjalizujący się we wdrażaniu nowych technologii i ulepszaniu ich. Powołane zostały ustawą z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych z późniejszymi zmianami. Od 1 października 2010 roku jednostki badawczo-rozwojowe działające na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, które uzyskały kategorię 1, 2, 3, 4 lub 5 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauk ...

                                               

Klub Młodego Odkrywcy

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Fundacja Uniwersytet Dzieci Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci Szkoła Edukacji PAFW