Poprzednia

ⓘ Koszty wytworzenia
                                     

ⓘ Koszty wytworzenia

Koszty wytworzenia – wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, z wykonywaniem usług lub pozyskaniem kopalin, z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości w tej grupie kosztów należy wyodrębnić:

  • koszty, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom osiąganym przez jednostkę. Wówczas mamy do czynienia z obowiązkiem uznania w wyniku finansowym danego okresu ich części, które dotyczą tego okresu.
  • koszty bezpośrednio związane z przychodami osiągniętymi dzięki nim przez jednostkę. Taka część kosztów wpływa na wynik finansowy okresu, w którym występują związane z nimi przychody,

Jednostka powinna ustalać koszty wytworzenia w poszczególnych etapach:

  • Ustalić globalny koszt wytworzenia jako wszystkie koszty związane z procesem wytwarzania;
  • grupę kosztów którą można jedynie pośrednio przyporządkować przychodom;
  • grupę kosztów którą można bezpośrednio przyporządkować przychodom,
  • Ustalić dwie odrębne grupy kosztu wytworzenia
  • Rozliczenie drugiej części kosztów wytworzenia w części dotyczącej danego okresu.