Poprzednia

ⓘ Ekonomia humanistyczna
                                     

ⓘ Ekonomia humanistyczna

Ekonomia humanistyczna – kierunek w ekonomii skupiający swą uwagę na człowieku i potrzebie społecznego dobrobytu, przedkładanego ponad cząstkowe korzyści majątkowe wybranych podmiotów rynku.

                                     

1. Geneza pojęcia

Źródła teorii ekonomicznych związanych z ekonomią humanistyczną należy poszukiwać u brytyjskiego ekonomisty i myśliciela Ernsta Friedricha Schumachera 1911 – 1977.

Zwolennicy tego kierunku twierdzą, iż ekonomia, która stawia człowieczeństwo na pierwszym miejscu jest przeciwstawna do idei ekonomii głównego nurtu, którą uważają za przedkładającą korzyści majątkowe ponad interesy społeczne.

Nazwij coś niemoralnym lub szpetnym, niszczącym duszę lub degradującym człowieka, zagrożeniem dla pokoju na świecie lub dla dobrobytu przyszłych pokoleń; jeśli tylko nie udowodniłeś że jest to nieekonomiczne, tak naprawdę nie zakwestionowałeś prawa do istnienia, wzrostu i prosperowania tej rzeczy." – Ernst Friedrich Schumacher
                                     

2. Definicja

Ekonomia humanistyczna jest definiowana jako perspektywa, która w dużym stopniu opiera się na psychologii humanistycznej, filozofii moralnej, socjologii humanistycznej i nie mniej ważnym – zdrowym rozsądku. Z bardziej formalnego punktu widzenia, współczesna ekonomia humanistyczna stara się opisać, zanalizować i krytycznie ocenić obecnie panujące powszechne społeczno-gospodarcze instytucje i strategie, jak również dostarczyć normatywnych wytycznych do poprawienia ich w kategoriach społecznego nie tylko ekonomicznego dobrobytu. Podstawowe potrzeby ludzkie, prawa człowieka, godność człowieka, równość, wolność, ekonomiczna demokracja i ekonomiczne równoważenie równowaga stanowią ramy tej nauki.

Ekonomia humanistyczna koncentruje się na ludzkiej aktywności gospodarczej jak na tworze socjalnym i skonstruowanym zgodnie z zasadami altruizmu, a nie tylko jako na indywidualistycznych egoistycznych dążeniach. Często podkreślane jest znaczenie etycznego życia jednostki w aktywnej społeczności lokalnej, nie tylko jako samotnego "wilka” lub odbiorcy kultury masowej i światowej produkcji dóbr.

                                     
 • Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a w 2000 został doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia Od 2010 objął
 • przestrzenna Rolnictwo Studia I stopnia zakończone uzyskaniem tytułu licencjata: Ekonomia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filozofia Nauki o rodzinie Politologia
 • prowadzone są studia na trzech kierunkach: Ekonomia Zarządzanie Zarządzanie i inżynieria produkcji Na kierunku Ekonomia prowadzone są studia studia stacjonarne
 • Paryskiego. Jego specjalizacje obejmują ekonomię zarządzanie, historię sztuki, filozofię, nauki humanistyczne prawo i nauki polityczne. Centrum administracyjne
 • techniczne elektronika, inżynieria, domowa ekonomia technika i projektowanie, catering, itd. humanistyczne ekonomia geografia, historia, studia religijne
 • pozostaje kierownikiem Zakładu Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych ISM. Pracuje także w Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im.
 • Instytut Studiów Informacyjnych, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Instytut Ekonomii Finansów i Zarządzania, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji
 • i Ekonomicznych Ekonomia menedżerska Turystyka i Rekreacja Zarządzanie Kierunki studiów na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych pwsz.tarnobrzeg
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie uczelnia pedagogiczna i humanistyczna istniejąca od 1965 do 2001 w Rzeszowie. Powołana w 1965 Wyższa Szkoła
 • Wyższa Szkoła Teologiczno - Humanistyczna im. Michała Beliny - Czechowskiego w Podkowie Leśnej WSTH dawniej: Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Adwentystów
 • Nauki Ścisłe Campus Tortabas Prawo, Ekonomia Zarządzanie Campus Carlone Literatura, Sztuka, Nauki Humanistyczne Na uczelni nicejskiej znajdują się następujące

Użytkownicy również szukali:

https platforma ahe lodz pl login,

...
...
...