Poprzednia

ⓘ Kategoria:Polskie czasopisma pedagogiczne
                                               

Dziecko Krzywdzone

Dziecko Krzywdzone – interdyscyplinarny polski kwartalnik naukowy poświęcony problematyce krzywdzenia dzieci. Znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B. Koncepcja powstania czasopisma narodziła się w kręgach naukowych związanych z Fundacją Dzieci Niczyje od 2016: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która od początku lat 90. XX wieku poruszała tematykę krzywdzenia dzieci, jednocześnie wskazując na brak profesjonalnej, polskojęzycznej literatury tematycznej. Idea konsultowana była ze specjalistami i ekspertami przedmiotu, m.in. z prof. Will ...

                                               

Edukacja Dorosłych

Czasopismo "Edukacja Dorosłych” do 1993 było kwartalnikiem wydawanym przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, od 2008 jest półrocznikiem. Tematyka czasopisma to kształcenie i wychowywanie osób dorosłych.

                                               

Edukacja i Dialog

Edukacja i Dialog – miesięcznik wydawany przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe, które jest ogólnopolskim stowarzyszeniem prowadzącym 200 szkół i placówek oświatowych, w których uczy się ok. 15 tysięcy uczniów i 3 tysiące studentów.

                                               

Fizyka w Szkole

Fizyka w Szkole - dwumiesięcznik dla nauczycieli fizyki na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Zadaniem pisma jest podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez aktualizację ich wiedzy z fizyki i wiedzy dydaktycznej. Fizyka w Szkole ukazuje się od 1955, przy współudziale Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Autorami artykułów są naukowcy, pracownicy wyższych uczelni, nauczyciele, a także uczniowie.

                                               

Forum Oświatowe

Forum Oświatowe – naukowe czasopismo recenzowane z zakresu pedagogiki i związanych z nią dziedzin humanistyki i nauk społecznych. Półrocznik, wydawany zgodnie z założeniami polityki Open Access, pełne teksty udostępniane są na stronie internetowej. Funkcjonuje w oparciu o dedykowaną platformę do zarządzania procesem wydawniczym Open Journal Systems.

                                               

Języki Obce w Szkole

Języki Obce w Szkole – czasopismo skierowane do nauczycieli języków obcych. Powstało w 1957 roku jako pismo przedmiotowo-metodyczne ówczesnego Ministerstwa Oświaty. Języki Obce w Szkole dostarczają nauczycielom informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Służą wymianie doświadczeń, poszukują najskuteczniejszych metod i technik nauczania, inspirują do efektywnej pracy, informują o wszelkich nowościach wydawniczych, pracach MENu, instytutów naukowych związanych z oświatą i wydarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ ...