Poprzednia

ⓘ Czesław Gniecki




Czesław Gniecki
                                     

ⓘ Czesław Gniecki

Czesław Gniecki OFM − duchowny katolicki, franciszkanin, doktor teologii duchowości, znawca franciszkanizmu, były prowincjał Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie, zwanej potocznie bernardynami.

                                     

1. Życiorys

Czesław Gniecki urodził się 1 sierpnia 1953 w Lubomierzu w powiecie limanowskim w rodzinie Antoniego i Marii zd. Bożek. Do franciszkanów wstąpił w Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP 1 września 1973. Po ukończeniu rocznego nowicjatu złożył pierwszą profesję 2 września 1974. W czasie studiów filozoficzno-teologicznych złożył śluby wieczyste 4 października 1978. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1980.

Studia doktoranckie odbył w rzymskim Antonianum. Jest doktorem teologii duchowości. Był długoletnim wykładowcą Instytutu Studiów Franciszkańskich i Ośrodka Studiów Franciszkańskich PAT w Krakowie. Dwukrotnie był wybierany ministrem prowincjalnym swojej macierzystej prowincji zakonnej lata 1993-1999 oraz 2005-2011. Rezydował w Krakowie. Po wygaśnięciu mandatu powrócił do pracy dydaktycznej w seminarium duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

20 maja 2016 został mianowany Wizytatorem Generalnym w Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie, zaś w 2018 Wizytatorem Generalnym w Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • Gino Concetti OFM: Jan Paweł II i wartości chrześcijańskie w Konstytucji Unii Europejskiej. Czesław Gniecki OFM tłum. Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum, 2007. ISBN 978-83-89432-54-4.
  • Hagiograficzne źródła franciszkańskie powstałe w XII i XIV w. Kraków: Instytut Studiów Franciszkańskich, 2005. ISBN 83-919460-2-9.
  • Zasady Formacji Franciszkańskiej. Czesław Gniecki OFM, Kazimierz Żuchowski OFM tłum. Kraków: Konferencja Zachodniosłowiańska Zakonu Braci Mniejszych. Sekretariat ds. Formacji i Studiów, 1998. ISBN 83-909736-1-8.