Poprzednia

ⓘ Mirosław Nazar
                                     

ⓘ Mirosław Nazar

Mirosław Nazar – polski prawnik, profesor nauk prawnych, cywilista, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                                     

1. Życiorys

W latach 1969–1973 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku akademickim 1971/1972 pełnił funkcję prezesa SKNP UMCS.

W 1976 złożył egzamin sędziowski. Doktorat uzyskał w 1983, habilitację w 1995, a w 2011 tytuł profesora nauk prawnych.

Odbył staże naukowe na uniwersytecie w Leningradzie 1986 oraz na Uniwersytecie w Bonn 1990–1991. Doktorat uzyskał w 1983 roku, habilitację w 1995, a w 2011 tytuł profesora nauk prawnych.

W latach 1996–2002 był prodziekanem WPiA UMCS ds. studiów stacjonarnych, w latach 1995–1996 oraz 2002–2007 dyrektorem Instytutu Prawa Cywilnego. W 2003 został kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego.

W latach 1997–2006 uczestniczył w pracach zespołu problemowego prawa rodzinnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, od 2002 będąc członkiem Komisji i przewodniczącym zespołu problemowego prawa rodzinnego.

Jest członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.