Poprzednia

ⓘ Centralny Bank Wenezueli
Centralny Bank Wenezueli
                                     

ⓘ Centralny Bank Wenezueli

Centralny Bank Wenezueli – wenezuelski bank centralny z siedzibą w Caracas.

Podstawowym celem działalności Centralnego Banku Wenezueli jest osiągnięcie stabilnego poziomu cen i utrzymanie wewnętrznej i zewnętrznej wartości waluty jako elementu polityki państwa prowadzanej w celu wsparcia dobrze zaplanowanego narodowego rozwoju gospodarczego. Bankowi Wenezueli przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Wenezueli. Bank formułuje i prowadzi politykę pieniężną państwa, uczestniczy w formułowaniu założeń i prowadzeniu polityki kursu walutowego, polityki kredytowej i stóp procentowych, prowadzi gospodarkę rezerwami dewizowymi – działalność banku prowadzona jest w ramach planów i polityki rozwoju gospodarczego i społecznego państwa.

                                     

1. Historia

Centralny Bank Wenezueli został założony na mocy prawa z 8 września 1939 roku zgodnie z rządowym Programem Lutowym z 1936 roku, w ramach reform gospodarczych po 27-letnich rządach generała Juana Vicenta Gómeza. Bank był bankiem prywatnym, przy czym 51% udziałów należało do państwa. Bank nie mógł udzielać kredytów ani rządowi centralnymi ani też władzom niższego szczebla.

Prawo banku centralnego było wielokrotnie zmieniane – w 1943, 1948 nieudana próba zmian, 1960, 1974, 1983, 1984, 1987, 1992 i w 2001 roku. Od 1973 roku siedziba Banku mieści się w gmachu głównym projektu Tomása Sanabrii od 1965 roku połączonym z wieżą Torre Financiera.

                                     

2. Działalność

Funkcje podstawowe

  • Bank emisyjny. Centralny Bank Wenezueli ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Wenezueli.
  • Polityka pieniężna. Centralny Bank Wenezueli prowadzi politykę kredytową i stóp procentowych, reguluje płynność pieniądza na rynku.
  • Centralny bank państwa. Centralny Bank Wenezueli prowadzi gospodarkę rezerwami dewizowymi.

Pozostała działalność

  • Działalność statystyczna. W ramach działalności statystycznej Bank zbiera, przetwarza i publikuje m.in. dane dotyczące bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, inflacji, a także statystyki pieniężne.
  • Analizy i badania ekonomiczne. Centralny Bank Wenezueli prowadzi i wspiera działalność analityczną i badawczą w zakresie szeroko rozumianej ekonomii.