Poprzednia

ⓘ Nauka i naukoznawstwo
                                     

ⓘ Nauka i naukoznawstwo

"Nauka i naukoznawstwo" - międzynarodowe czasopismo, który wydaje z 1993 roku Centrum badań naukowo-technicznego potencjału i historii nauki im. G.M. Dobrowa NAN Ukrainy.

Czasopismo jest stworzone na zapleczu republikańskiego międzyresortowego naukowego zbioru "Naukoznawstwo i informatyka" "Наукознавство та інформатика". Ten zbiór Centrum wydawało od 1970 do 1992.

W redakcyjne kolegium czasopisma wchodzą fachowcy z Ukrainy, Rosji, Wielkiej Brytanii, Chin, USA i Węgier.

Artykuły mogą ukazywać się na trzech językach: ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Cel czasopisma - przybliżenie rozwoju nauki i naukoznawstwa w historycznych, współczesnych i perspektywicznych aspektach, ujawnienie wpływu nauki na gospodarkę, kulturę, edukację i inne dziedziny życia, analiza socjalnych, ekologicznych, wojskowych i innych aspektów naukowych badań, opracowanie problemów państwowej naukowo-technicznej i innowacyjnej polityki, inicjowanie dyskusji w naukowym i społecznym środowisku względem stanu nauki i jej możliwości rozwiązywania aktualnych problemów.

Czasopismo orientuje się na różne grupy odbiorców, jak specjalistów z badania nauki, jak i szerokiego grona czytelników.

                                     

1. Stałe rubryki czasopisma

- nauka, technologie i innowacje we współczesnym świecie;

- problemu rozwoju naukowo-technicznego potencjału i jego współdziałania z gospodarką, systemem edukacji i kulturą;

- horyzonty rozwoju nauki z przeszłości, przez teraźniejszość do przyszłości;

- praca naukoznawcy i historyka nauki (główne naukowe prace, dysertacje badania, recenzje, przegląd profilowych naukowych czasopism;

- z historii wynalazków i odkryć;

- Ukraina w światowym kontekście, chronologia głównych wydarzeń w naukowo-organizacyjnym życiu ukraińskiej nauki.

Adres redakcji: Kijów, bulwar Tarasa Szewczenki 60.

Strona internetowa wydawcy.

Archiwa numerów:

.