Poprzednia

ⓘ Dukielski Medal Pamiątkowy
Dukielski Medal Pamiątkowy
                                     

ⓘ Dukielski Medal Pamiątkowy

Odznaczenie zostało ustanowione 26 maja 1959 roku dla uczczenia 15. rocznicy bitwy na przełęczy Dukielskiej dla wyróżnienia uczestniczących w niej żołnierzy I Korpusu Czechosłowackiego oraz partyzantów słowackich.

                                     

1. Zasady nadawania

W myśl statuty medal był przyznawany wszystkim żyjącym, poległym i zmarłym żołnierzom I Korpusu Czechosłowackiego, którzy w okresie od 8 września do 28 listopada 1944 roku uczestniczyli w walkach w celu przełamania niemieckiej obrony na linii Karpat w rejonie Dukli.

Medal mógł być również nadawany partyzantom, którzy uczestniczyli w tych walkach oraz cudzoziemcom, którzy uczestniczyli w tych walkach we współdziałaniu z oddziałami czechosłowackimi.

                                     

2. Opis odznaki

Odznaką medalu jest okrągły medal o średnicy 35 mm wykonany z brązu.

Na awersie medalu w centralnej części znajdują się popiersia dwóch żołnierzy, jeden w hełmie a drugi w uszance. Żołnierz trzyma karabin. Wzdłuż krawędzi medalu znajduje się napis CEST A SLAVA DUKELSKIM HRDINUM pol. Część i chwała bohaterom Dukli.

Na rewersie w centralnej części znajdują się postacie dwóch maszerujących żołnierzy i podających sobie rękę. Pierwszy z żołnierzy w mundurze armii czechosłowackiej z przewieszonym przez ramię pistoletem maszynowym PPSz, drugi trzymający w ręku pistolet maszynowy jest w mundurze Armii Czerwonej. Wzdłuż krawędzi znajduje się napis SE SOVETSKIM SVAZEM NA VECNE CASY pol. Ze Związkiem Radzieckim na Zawsze.

Autorem awersu medalu jest Jiří Prádler, a rewersu Jaroslav Bruha.

Medal zawieszony jest na wstążce o szer. 40 mm koloru czerwonego, po bokach dwa wąskie paski niebieski i biały, a w środku pasek żółty szer. 3 mm.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...