Poprzednia

ⓘ Czechosłowacki Wojskowy Medal Pamiątkowy
Czechosłowacki Wojskowy Medal Pamiątkowy
                                     

ⓘ Czechosłowacki Wojskowy Medal Pamiątkowy

Czechosłowacki Wojskowy Medal Pamiątkowy, znany także pod nazwą: Pamiątkowy Medal Armii Czechosłowackiej za Granicą – czechosłowackie odznaczenie wojskowe za zasługi w okresie II wojny światowej.

                                     

1. Historia

Odznaczenie zostało ustanowione uchwałą czechosłowackiego rządu emigracyjnego z dnia 15 października 1943 dla wyróżnienia żołnierzy służących w oddziałach czechosłowackich za granicą. Uchwała została uzupełniona 12 lutego 1945 roku, a następnie zatwierdzona przez rząd Czechosłowacji w dniu 1 marca 1946 roku.

Medal posiada jedną klasę, przy czym na wstążce orderowej umieszczane były cztery rodzaje listewek w zależności od miejsca, gdzie formowane były oddziały i gdzie brały udział w walkach istniała możliwość nadania kilku nakładek jednocześnie.

Nakładki miały napisy:

  • STŘEDNÍ VÝCHOD oraz SV – Bliski Wschód
  • SSSR – ZSRR
  • VELKÁ BRITÁNIE oraz VB – Wielka Brytania
  • FRANCIE oraz F – Francja
                                     

2. Zasady nadawania

W myśl statutów medal przyznawany był wszystkim żołnierzom służącym w oddziałach czechosłowackich za granicą w latach 1939–1945 przez co najmniej dwa miesiące, do okresu służby zaliczano także okres służby w wojskach innych państw w latach 1939–1945, przed powstaniem oddziałów czechosłowackich.

Medal może być również udzielona cudzoziemcom, którzy walczyli o wyzwolenie Czechosłowacji.

Przy nadaniu medalu określano jakie nakładki mają być nałożone na wstążkę orderową.

Medal nadawał Minister Obrony Narodowej Czechosłowacji.

                                     

3. Opis odznaki

Odznaka medalu została wykonana z brązu, przedstawia ona wieniec z liści lipy o średnicy 38 mm. Na wieniec ten nałożony był miecz ostrzem skierowany do dołu. Miecz o długości 48 mm wychodził poza obręb wieńca. W dolnej części miecza w miejscu jego skrzyżowania z wieńcem nałożono wykonany z niklu mały herb Czechosłowacji.

Na rewersie na wieńcu widniał napis ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA V ZAHRANIČÍ Armia Czechosłowacka za Granicą, a w dolnej części data 1939–1945.

Medal zawieszono na wstążce o szer. 38 mm w kolorze czerwonym, z dwoma czarnymi paskami o szer. 4 mm, umieszczonymi po bokach w odległości 4 mm od krawędzi.