Poprzednia

ⓘ Cmentarz parafialny w Lądku-Zdroju
Cmentarz parafialny w Lądku-Zdroju
                                     

ⓘ Cmentarz parafialny w Lądku-Zdroju

Cmentarz parafialny w Lądku-Zdroju – jeden z dwóch i największy cmentarz w Lądku-Zdroju, położony przy ulicy Śnieżnej 12.

                                     

1. Położenie

Cmentarz położony jest w zachodniej części miasta, 300 m na południe od rynku, w pobliżu głównej drogi wiodącej w kierunku Stronia Śląskiego. Na północy i zachodzie graniczy on z ogródkami działkowymi, zaś na południu z nieużytkami rolnymi. Od strony wschodniej jego zabudowania przylegają do ulicy Śnieżnej. Zarządcą cmentarza od samego początku jest miejscowa, katolicka parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

                                     

2. Historia

Cmentarz został założony w 2. połowie XIX wieku przez miejscową parafię katolicką, ze względu na brak miejsc do pochówku na starym cmentarzu, mieszczącym się nieopodal. Grzebano na nim zmarłych niemieckich mieszkańców Lądka-Zdroju wyznania katolickiego.

Po zakończeniu II wojny światowej cmentarz został przejęty przez Polaków po włączeniu ziemi kłodzkiej w granice państwa polskiego. Pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku obszar nekropolii powiększono poprzez przyłączenie do niej terenów dawnego cmentarza ewangelickiego, który znajdował się w rękach katolików po 1945 roku. Przy tej okazji zburzono większość muru oddzielającego oba cmentarze. Ostatnie poszerzenie terenu nekropolii w kierunku południowym miało miejsce na przełomie 2010 i 2011 roku.

                                     

3. Układ cmentarza

Założenie cmentarne obejmuje obszar kilku hektarów z działami o prostokątnym lub kwadratowym kształcie z licznym drzewostanem. Swoim kształtem cały teren nekropolii przypomina wydłużony prostokąt, przez którego środek na osi północ-południe przechodzi główna aleja, od której odchodzą w kierunkach zachód, wschód boczne alejki. Cmentarz zasadniczo składa się z trzech części: najstarszej – katolickiej z końca XIX wieku, nowszej – ewangelickiej z początku XX wieku oraz najmłodszej z początku XXI wieku.

                                     

4. Główne obiekty

Do ważniejszych obiektów znajdujących się na lądeckim cmentarzu parafialnym należy zaliczyć:

  • kamienny krzyż pasyjny – wykonany w 1877 roku przez miejscowego rzeźbiarza Augusta Kleina,
  • kaplicę cmentarną – ufundowaną w 1908 roku przez Adolfa Kessela na potrzeby pogrzebów zmarłych mieszkańców lokalnej wspólnoty protestanckiej.
  • główną bramę wejściową – noszącą w sobie elementy eklektyczne,
                                     

5. Ważniejsze osobistości spoczywające na cmentarzu

Na cmentarzu parafialnym znajdują się groby znanych osób, w tym m.in.:

  • Adolfa Kessela 1824-1902, generalnego dyrektora Towarzystwa Akcyjnego Budowy Lokomotyw.
  • Aleksandra Ostrowicza 1839 – 1903, uznanego za pioniera turystyki na ziemi kłodzkiej,