Poprzednia

ⓘ Bania (kopalnia)
Bania (kopalnia)
                                     

ⓘ Bania (kopalnia)

Bania – w gwarze podhalańskiej kopalnia rudy lub kruszcu. Nazwa pochodzi z języka węgierskiego. Zachowały się jeszcze niektóre z dawnych kopalni, np. Krywańskie Banie.

W południowej Polsce istnieje wiele nazw geograficznych pochodzących od słowa bania. Indeks nazw geograficznych Polski wymienia ich 67. Są to góry, łąki, lasy, części wsi, uroczyska i inne. W Tatrach, zarówno w polskich, jak i słowackich istnieje wiele nazw wywodzących się od słowa bania – wszystkie związane są z dawniej prowadzonymi w nich pracami górniczymi, np. Baniste w Dolinie Pyszniańskiej, Baniste w Dolinie Starorobociańskiej, Banisty Żleb, Żleb pod Banie, Banista Przełęcz, Podbańska, Żleb Banie, Dolinka pod Banie.

Górników pracujących w baniach nazywano hawiarzami od niemieckiego słowa Hauer – górnik, a drogi, którymi zwożono z bani urobek hawiarskimi drogami.

                                     
 • Przełęczy Przegibek. W gwarach ludowych mieszkańców Karpat słowo bania oznacza kopalnię rudy lub kruszcu, a nazwa ta pochodzi z języka węgierskiego banyá
 • część miasta Kraków Bania wieś na Ukrainie w rejonie stryjskim obwód lwowski bania rodzaj łaźni bania w gwarze podhalańskiej: kopalnia rudy
 • Bania w Jarmucie, syn. Sztolnie na górze Jarmuta pozostałości po dawnych kopalniach rudy srebra na górze Jarmuta banią nazywano dawniej kopalnię
 • Wodna Bania pozostałości dawnej kopalni rud srebra, znajdujące się w Małych Pieninach, na terenie gminy Szczawnica. Wejście do sztolni znajduje się
 • przełęczy, na wschodnich stokach Czupranej znajduje się dawna kopalnia rud srebra Bania w Jarmucie. W rejonie przełęczy znajduje się niewielka polana
 • w górnej części żlebu zwanego Banistem. Dawniej istniała w nim kopalnia czyli bania Była to jedna z najstarszych kopalni w polskich Tatrach. W dokumentach
 • skale sztolnie o długości kilkudziesięciu metrów. Jest to tzw. Bania w Jarmucie kopalnia srebra z lat 1732 - 1739. Jest niedostępna dla turystów. W 1997
 • XVII wieku należała do starostwa drohobyckiego. W 1565 roku istniała tu bania solna i wieże należące do żupy solnej drohobyckiej. W II Rzeczypospolitej
 • obecnie stopniowo zarastajacy kosodrzewiną. Dawniej istniała w nim kopalnia czyli bania i stąd pochodzi nazwa tego miejsca. Była to jedna z najstarszych
 • Nazwa potoku prawdopodobnie pochodzi od słowa bania oznaczającego wyrobisko w ziemi, dół, kopalnię Banicki Potok na mapie Geoportalu Polskiej Infrastruktury
 • reformatów jest błędna, bo dokument ów nie odnosi się do kalwarii, patrz: Bania Z., 2005: Góra Świętej Anny Jerozolima i Rzym Górnego Śląska. W: Joanna