Poprzednia

ⓘ Towarzystwo Obrotu Energią
                                     

ⓘ Towarzystwo Obrotu Energią

Towarzystwo Obrotu Energią – jest to apolityczne, samorządowe zrzeszenie naukowo-techniczne, którego celem jest między innymi podejmowanie działań wspomagających rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, upowszechnianie zasad prowadzenia handlu energią i paliwami oraz prowadzenie działalności informacyjnej wynikającej z doświadczeń innych rozwiniętych rynków. Stowarzyszenie zostało założone w 2003 roku.

                                     

1. Członkowie

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na Członków: zwyczajnych, wspierających, honorowych.

Członkowie wspierający

 • PGE Polska Grupa Energetyczna
 • ČEZ, a.s.
 • Elektrim-Volt S.A.
 • ENERGA-OBRÓT S.A.
 • TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
 • Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
 • Centrozap S.A.
 • Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce
 • KI ENERGY POLSKA S.A.
 • KOPEX S.A.
 • J.P. Morgan Energy Europe Ltd.
 • RWE Trading GmbH
 • Electrabel SA/NV
 • Polska Energia PKH Sp. z o.o.
 • Zomar S.A.
 • Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.
 • Enea S.A.
 • Everen Sp. z o.o.
 • 3 Wings Sp. z o.o.
 • Mercuria Energy Trading Sp. z o.o.
 • Jes-Energy
 • Dalkia Polska S.A.
 • EGL Polska Sp. z o.o.
 • E.On Polska Sp. z o.o.
 • Iberdrola Generacion
 • GDF SUEZ Energia Polska S.A.
 • Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o.
                                     

2. Zespoły zadaniowe

 • Zespół ds. Raportu TOE,
 • Zespół ds. energii odnawialnej OZE i produkowanej w kogeneracji i efektywności energetycznej,
 • Zespół ds. giełdowych instrumentów finansowych,
 • Zespół ds. wskaźnika/indeksu polskiego rynku energii elektrycznej,
 • Zespół ds. rynku detalicznego,
 • Zespół ds. modelu rynku energii elektrycznej
 • Zespół ds. rynku bilansującego,
 • Zespół ds. umowy EFET,
 • Zespół ds. giełdy,
 • Zespół ds. wymiany międzysystemowej,
                                     
 • satelity Explorer 1.. Astronautyka 2 1958, s. 37 - 39, 1958 - 09 - 30. Polskie Towarzystwo Astronautyczne Oddział Śląski pol. WojciechW. Andryszek WojciechW
 • przygotowujący do realizacji dalszych kursów. W 2002 roku Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne uhonorowało publikację tytułem najwybitniejszego akademickiego
 • względem importu są Niemcy 21, 3 obrotu Rosja 14 i Chiny 8, 9 Bilans handlowy był w 2015 dodatni, nadwyżka obrotów towarowych wyniosła ponad 2, 6
 • powstały w 1927 r. Obecnie działają m.in.: Towarzystwo Polskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zjednoczone Towarzystwo Polskie oraz Polska Misja Katolicka
 • jako SM42 - 2126, który należał wówczas do przedsiębiorstwa Energetyczne Towarzystwo Finansowo - Leasingowe ENERGO - UTECH S.A. z Poznania. Eksploatacja lokomotyw
 • MR - 3 Astronautyka 3 12 s. 19 - 20, 1961 - październik. Polskie Towarzystwo Astronautyczne pol. Lot Sheparda NASA ang. Mark Wade: Mercury MR - 3
 • statek zdążający Wisłą do Gdańska pochodził z Bydgoszczy. Przyczyną dużego obrotu handlowego w porcie bydgoskim było położenie nad Wisłą, w miejscu, gdzie
 • Topoli pod nazwą Pstrąg Regi Z inicjatywy grona wędkarzy powstało Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi w Łobzie, które podjęło sobie za cel chronić dziewiczy

Użytkownicy również szukali:

energia informacje, energia pl, rada zarządzająca toe, targi energii,

...
...
...