Poprzednia

ⓘ Nawigacja
Nawigacja
                                     

ⓘ Nawigacja

Nawigacja – dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów.

 • Nawigator, specjalista nawigacji: nawigator morski statku wodnego lub nawigator lotniczy statku powietrznego.

Rodzaje nawigacji:

 • Nawigacja zliczeniowa stosowana przed wprowadzeniem radionawigacji w trudnych warunkach atmosferycznych – prowadzona na podstawie zestawiania kierunku ruchu statku kursu i jego szybkości.
 • Nawigacja terrestryczna – nawigacja oparta na obserwacji znaków nawigacyjnych i innych charakterystycznych obiektów znajdujących się na wybrzeżu, stosowana w zasięgu widoczności lądu.
 • Nawigacja astronomiczna, astronawigacja – jest prowadzona w oparciu o obserwację ciał niebieskich, przy dokładnej znajomości czasu lokalnego.
 • Nawigacja pilotowa – jest prowadzona w portach i na torach podejściowych do portów z uwzględnieniem znaków nawigacyjnych, polega na identyfikacji mijanych pław, staw, nabieżników. Pilotaż stosowany jest w otoczeniu portów, na prowadzących do nich torach wodnych, oraz na innych akwenach najczęściej lokalnych o zwiększonym natężeniu ruchu cieśniny i inne wąskie przejścia, niebezpiecznych ze względu na przeszkody podwodne rafy, wraki itp., a także na akwenach, gdzie pilotaż wymagany jest przez przepisy lokalne.
 • Nawigacja radarowa – polega na obserwacji zarysów wybrzeży i obiektów nawigacyjnych przy pomocy radaru.
 • Nawigacja satelitarna, np. GPS – nawigacja oparta na sygnałach radiowych wysyłanych przez sztuczne satelity Ziemi.
 • Nawigacja radiowa, radionawigacja – nawigacja oparta na sygnałach radiowych wysyłanych przez specjalne nadajniki. Mogą to być proste nadajniki radiolatarnie lub nadajniki zsynchronizowane w system hiperboliczny).
 • Nawigacja inercyjna – jest stosowana głównie w okrętach podwodnych, przy pomocy skomplikowanych systemów żyroskopowych.
 • rodzaje nawigacji po stronach HTML – globalna, lokalna, kontekstowa oraz okruszkowa.
 • Meteonawigacja – nawigacja meteorologiczna zajmująca się planowaniem podróży z uwzględnieniem warunków meteorologicznych