Poprzednia

ⓘ Kategoria:Polskie ofiary represji w Imperium Rosyjskim
                                               

Karol Groman

Syn Franciszka Gromana i Karoliny Nidermajer. Służył w Legionach Polskich na Węgrzech gen. Józefa Wysockiego na Węgrzech w latach 1848–1849, w okresie powstania węgierskiego będącego częścią Wiosny Ludów; odbył całą kampanię. Następnie został przydzielony do armii Cesarstwa Austriackiego, w której uzyskał stopień oficerski. Odszedł z wojska w 1862 zamieszkując we Lwowie. Rozpoczął pracę, działając na rzecz poprawy sytuacji obywatelskiej i ekonomicznej lwowskich mieszczan. Był więziony za udział w organizacji powstania styczniowego. Był politykiem galicyjskim, współzałożycielem Towarzystwa ...

                                               

Karol Nitenberg

Syn Gottlieba, Niemca z pochodzenia, i Pauliny z Kaczyńskich, brat Piotra i Stanisława, także działaczy SDKPiL. Skończył 3 klasy szkoły powszechnej i pracował jako szewc. W 1895 wstąpił do SDKPiL, w której był kolporterem prasy, propagandystą i organizatorem komórek partyjnych. W 1899 współorganizował strajk warszawskich szewców i garbarzy. Współpracował z Janem Rosołem, Feliksem Dzierżyńskim i Stanisławem Trusiewiczem-Zalewskim w odbudowie rozbitych warszawskich organizacji SDKPiL. Od września 1900 członek Komitetu Centralnego KC SDKPiL. Kierował odbudową i organizacją białostockiej organ ...

                                               

Czesław Pakosz

Czesław Karol Pakosz – generał brygady Armii Księstwa Warszawskiego. Kształcił się w Szkole Rycerskiej w Warszawie. Po wybuchu insurekcji 1794 walczył na ulicach stolicy, potem na innych polach bitew. Od 1796 oficer Legionów Polskich we Włoszech. Brał udział we wszystkich kampaniach Legionów. W latach 1800-1802 honorowy adiutant Tadeusza Kościuszki i nieoficjalny przedstawiciel Polski we francuskim Ministerstwie Wojny w Paryżu. Od 1806 w Armii Księstwa Warszawskiego. W kampanii pruskiej jako szef sztabu 3 Dywizji Jana Henryka Dąbrowskiego. Wziął udział w walkach o Tczew i w oblężeniu Gdańs ...

                                               

Marcin Pakosz

Marcin Pakosz pseud. Krajewski, Zagraniczny – działacz SDKPiL, rewolucjonista, z zawodu snycerz. Syn małorolnego chłopa Jana i Marii z d. Bury. Uczył się snycerstwa w szkole rzemieślniczej, następnie odbył służbę w austriackiej armii 1897-1900. Od 1902 pracował w Warszawie, gdzie zetknął się z ruchem socjalistycznym i w 1903 wstąpił na krótko do PPS, a 1903/1904 do SDKPiL, w której był agitatorem i kolporterem. Uczestnik rewolucji 1905; został wówczas członkiem Zarządu SDKPiL Dzielnicy Mokotów. Brał udział w rozmowach z Warszawskim Komitetem Robotniczym PPS w czerwcu 1905 z ramienia Komite ...

                                               

Marian Płochocki

Marian Płochocki pseud. Olbrzymek, Stanisław, Olgierd Jankiewicz – działacz PPS, SDKPiL, KPP, MOPR i WKP, członek Zarządu Głównego SDKPiL. Pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej. Samouk; do szkoły nie uczęszczał. Od 1893 mieszkał w Warszawie. Z zawodu był piekarzem, potem włókniarzem, a w II RP urzędnikiem bankowym. Od 1896 należał do PPS, w lipcu 1897 uczestniczył w powszechnym strajku piekarzy w Warszawie. W 1899, pod wpływem agitacji Jana Rosoła wstąpił do SDKPiL. W 1900 został członkiem Komitetu Warszawskiego SDKPiL. W tym samym roku za udział w pogrzebie Węgrzynowicza był więziony w f ...

                                               

Jan Rosół

Jan Rosół znany też pod pseudonimami "Ojciec” i "Stary” – polski polityk, działacz socjalistyczny, uczestnik powstania styczniowego. Syn Michała i Ludwiki Piszczelewskiej. Za karę za udział w powstaniu styczniowym został wcielony do armii rosyjskiej. Służbę wojskową odbywał na Kaukazie i uczestniczył w wojnie rosyjsko-tureckiej. Od 1891 lub wcześniej do 1893 był członkiem Związku Robotników Polskich. Działał w I Proletariacie, Związku Robotników Polskich, PPS, Socjaldemokracji Królestwa Polskiego. W latach 1893–1895 więziony był w X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, w latach 1896–1898 na zes ...

                                               

Tadeusz Topór-Wąsowski

Tadeusz Ignacy Topór-Wąsowski ps. "Rupert”, "Topór”, "Nowicki” – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari.

                                               

Polscy zesłańcy w Imperium Rosyjskim