Poprzednia

ⓘ Kredyt międzynarodowy
Kredyt międzynarodowy
                                     

ⓘ Kredyt międzynarodowy

Kredyt międzynarodowy – jedna z form międzynarodowego przepływu kapitału.

Celem kredytu międzynarodowego jest pobudzanie wzrostu gospodarczego poprzez rozwój handlu głównie w krajach słabo rozwiniętych oraz zapobieganie kryzysom w poszczególnych gospodarkach narodowych, a także na rynku światowym. W skrajnych przypadkach udzielanie kredytów podmiotom zagranicznym może podlegać restrykcjom związanym z prowadzoną polityką zagraniczną.

W zależności od podmiotu udzielającego kredytu międzynarodowego można wyróżnić:

  • kredyty bankowe – udzielane przez banki innym bankom na podstawie porozumień międzybankowych.
  • kredyty międzynarodowych instytucji finansowych oraz banków regionalnych – udzielane są m.in. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy oraz Europejski Bank Inwestycyjny głównie na cele inwestycyjne, innowacyjne,
  • kredyty państwowe – udzielane przez rządy innym rządom na podstawie umów handlowych. Służą one głównie rozwojowi importu, stabilizacji finansowej kraju w przypadku zbyt dużych deficytów budżetowych,
  • kredyty handlowe – udzielane przez dla innych przedsiębiorstw w związku z prowadzoną przez nie działalnością handlową,

W zależności od przedmiotu kredytu międzynarodowego wyróżniamy:

  • kredyty towarowe – służące finansowaniu zakupów na rynku kraju kredytodawcy,
  • kredyty finansowe – udzielane są na dowolne cele.