Poprzednia

ⓘ Partie polityczne w Kanadzie
Partie polityczne w Kanadzie
                                     

ⓘ Partie polityczne w Kanadzie

English version: List of political parties in Canada

Partie polityczne w Kanadzie są ważnym elementem ustroju politycznego Kanady. W wyborach parlamentarnych, kandydaci na deputowanych, posiadający partyjne rekomendacje, konkurują z sobą w jednomandatowych okręgach wyborczych. Partia zdobywająca największą liczbę miejsc w parlamencie tworzy rząd z premierem, którym jest zawsze lider rządzącej partii. Jeśli, z jakichś powodów, w trakcie kadencji parlamentu partia rządząca zmieni swego lidera, automatycznie następuje zmiana na stanowisku premiera Kanady. Partia gromadząca drugą co do wielkości liczbę mandatów staje się oficjalną opozycją, a jej przewodniczący liderem opozycji.

Zgodnie z dwupoziomową strukturą władzy ustawodawczej i wykonawczej, partie posiadają strukturę federalną na poziomie federalnym i prowincjalną na poziomie prowincji. Choć odpowiadające sobie partie na obu poziomach charakteryzują się podobnymi założeniami ideologicznymi, mogą się nawet znacznie różnić w programie. Niekiedy też nie popierają się wzajemnie.

                                     

1.1. Federalne partie polityczne Partie posiadające reprezentacje parlamentarną

 • Blok Quebecu – Bloc Québécois
 • Zielona Partia Kanady – Green Party of Canada / Parti vert du Canada
 • Liberalna Partia Kanady – Liberal Party of Canada / Parti Libéral du Canada
 • Konserwatywna Partia Kanady – Conservative Party of Canada / Parti conservatuer du Canada
 • Nowa Partia Demokratyczna – New Democratic Party / Le Nouveau parti démocratique
                                     

1.2. Federalne partie polityczne Inne zarejestrowane partie

 • Komunistyczna Partia Kanady – Communist Party of Canada / Parti communiste du Canada
 • Marijuana Party of Canada
 • Libertariańska Partia Kanady
 • Progressive Canadian Party
 • Canadian Action Party
 • Christian Heritage Party of Canada
 • Komunistyczna Partia Kanady marksistowsko-leninowska
                                     

1.3. Federalne partie polityczne Partie działające w przeszłości

 • Kanadyjski Sojusz Reformatorsko-Konserwatywny – Canadian Reform Conservative Alliance / Alliance Réformiste Conservatrice Canadien
 • Niezależna Partia Pracy – Independent Labour Party
 • Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady – Progressive Conservative Party of Canada / Parti progressiste-conservatuer du Canada
 • Kanadyjska Partia Nosorożców – Rhinoceros Party of Canada
 • Kanadyjska Partia Reform – Reform Party of Canada
                                     

2. Partie prowincjalne w Albercie

Współcześnie działające partie

 • Nowa Partia Demokratyczna – New Democratic Party / Le Nouveau parti démocratique
 • Liberalna Partia Alberty – Liberal Party of Alberta / Parti Libéral du Alberta
 • Postępowo-Konserwatywna Partia Aberty – Progressive Conservative Party of Alberta / Parti progressiste-conservatuer du Alberta

Partie działające w przeszłości

 • Zjednoczeni Farmerzy Alberty – The United Farmers of Alberta
 • Federacja Wspólnot Spółdzielczych – Co-operative Commonwealth Federation
 • Kredyt Społeczny – Social Credit / Ralliement des Créditistes
                                     

3. Partie prowincjalne w Kolumbii Brytyjskiej

Współcześnie działające partie

 • Nowa Partia Demokratyczna – New Democratic Party / Le Nouveau parti démocratique
 • Kanadyjska Partia Reform – Reform Party
 • Partia Jedności Kolumbii Brytyjskiej – The Unity Party of British Columbia
 • Liberalna Partia Kolumbii Brytyjskiej – Liberal Party of British Columbia
                                     

4. Partie prowincjalne w Quebecu

Współcześnie działające partie

 • Koalicja Przyszłość Quebecu
 • Partia Quebecka
 • Solidarny Quebec
 • Liberalna Partia Quebecu

Partie działające w przeszłości

 • Parti nationaliste du Québec
 • Konserwatywna Partia Quebecu
 • Rassemblement pour lIndépendance Nationale
 • Akcja Narodowo-Liberalna
 • Alliance Laurentienne
 • Ralliement national
 • Union Nationale
 • Union populaire
                                     

5. Partie terytorialne w Jukonie

 • Postępowo-Konserwatywna Partia Jukonu – Progressive Conservative Party of Yukon / Parti progressiste-conservatuer du Yukon
 • Partia Jukonu – Yukon Party / Parti du Yukon
 • Nowa Partia Demokratyczna Kanady – Canada’s New Democratic Party / Le Nouveau parti démocratique du Canada
 • Liberalna Partia Jukonu – Liberal Party of Yukon / Parti Libéral du Yukon
                                     
 • fr. Alliance réformiste conservatrice canadienne - partia polityczna działająca w Kanadzie w latach 2000 - 2003. Powszechnie używane nazwy to po angielsku
 • canadien lub Parti Patriot Partia Kanadyjska lub Patriotyczna która były siłą stojącą za rebelii w Dolnej Kanadzie w 1837 oraz les rouges, ugrupowania
 • powodzenia. W 1955 został wybrany do parlamentu Queenslandu. Po rozpadzie partii laburzystowskiej na dwie mniejsze partie w 1957 stracił miejsce w parlamencie
 • Kanady w Brytyjskiej Kolumbii nie istniał system partyjny. Samodzielne partie polityczne zaczęły pojawiać się dopiero od 1890 i stały się powszechne od 1903
 • Johannes Blok historyk holenderski Ugrupowania polityczne Blok Quebecu partia polityczna w Kanadzie Blok Kubistów, Suprematystów i Konstruktywistów
 • Union Nationale - była partia polityczna działająca w prowincji Quebec w Kanadzie Partia reprezentowała ideologię konserwatywną o wyraźnym, nacjonalistycznym
 • national partia polityczna działająca w prowincji Quebec w Kanadzie Jednym z celów partii było uzyskanie suwerenności prowincji Quebec. Partia powstała
 • działająca w Kanadzie od 1867 do 2003, kiedy formalnie zjednoczyła się z partią Canadian Alliance, by stworzyć nową Konserwatywną Partię Kanady. Partia powstała

Użytkownicy również szukali:

...
...
...