Poprzednia

ⓘ Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
                                     

ⓘ Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - jeden z wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstały 1 września 1951 roku w wyniku usamodzielnienia Oddziału Technologii Drewna prowadzonego przy Wydziale Leśnym SGGW od 1946 roku. Jest to najstarszy w Europie wydział akademicki zajmujący się zagadnieniami drzewnictwa.

                                     

1. Struktura Wydziału

Na wydziale funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

 • Zakład Mechanizacji i Automatyzacji w Przemyśle Drzewnym
 • Zakład Obrabiarek i Obróbki Drewna
 • Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna
 • Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna
 • Zakład Nauki o Drewnie
 • Zakład Ochrony Drewna
 • Zakład Konstrukcji i Technologii Wyrobów z Drewna
 • Zakład Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym
 • Zakład Inżynierii Materiałów Drewnopochodnych
 • Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym
 • Zakład Biofizyki
 • Katedra Fizyki
 • Zakład Ekonofizyki i Zastosowań Fizyki
                                     

2. Opis Kierunku

Studia na kierunku Technologia Drewna mają charakter techniczno-przyrodniczy. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk o drewnie, technologii drewna i wyrobów z drewna oraz ekonomiki i organizacji drzewnictwa; są przygotowani do pracy w zakresie projektowania procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna, projektowania procesów technologicznych, zarządzania procesami technologicznymi. Realizowane są zajęcia na studiach I, II i III stopnia. Studia I stopnia trwają 3.5 roku i kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera. Trwające 1.5 roku studia II stopnia kończą się nadaniem stopnia magistra inżyniera, natomiast 4-letnie studia III stopnia stopniem doktora. Na studiach II stopnia dostępne są następujące specjalności:

 • Zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych
 • Meblarstwo i konstrukcje drewniane
 • Konserwacja drewna zabytkowego
                                     

3. Władze Wydziału

 • prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
 • Dziekan
 • Prodziekani
 • prof. dr hab. Piotr Beer - Prodziekan ds. nauki i rozwoju
 • dr hab. inż. Piotr Borysiuk - Prodziekan ds. dydaktyki
                                     

4. Historia Wydziału

W dniu 15 lutego 1946 roku uchwałą Senatu Akademickiego SGGW pod przewodnictwem JM Rektora Profesora Franciszka Staffa utworzono Oddział Technologii Drewna OTD przy Wydziale Leśnym SGGW. Inicjatorem i głównym orędownikiem powołania Oddziału Technologii Drewna był profesor Franciszek Krzysik, ówczesny Prorektor SGGW. Wydzielenie OTD nastąpiło z Katedry Użytkowania Lasu i Mechanicznej Technologii Drewna Wydziału Leśnego SGGW.

W okresie 1946-1951 w ramach struktury Oddziału Technologii Drewna utworzono następujące Katedry:

 • Katedrę Maszynoznawstwa Ogólnego – kierownik zast. prof. inż. Zbigniew Muszyński
 • Katedra Maszynoznawstwa Ogólnego i Obrabiarek 1946r. – kierownik zast. prof. inż. Tadeusz Orlicz. Jednostka została rozdzielona w 1951r. na dwie katedry
 • Katedrę Obróbki i Obrabiarek – kierownik zast. prof. dr Tadeusz Orlicz, oraz
 • Katedra Mechaniki Technicznej 1951r. – kierownik zast. prof. mgr inż. Ludwik Tylbor
 • Katedra Chemicznej Technologii Drewna 1947r. – kierownik zast. prof. dr Julita Bartkiewicz-Jabłońska
 • Katedra Mechanicznej Technologii Drewna 1950r. – kierownik prof. dr hab. Franciszek Krzysik
 • Katedra Projektowania i Organizacji Zakładów Przemysłu Drzewnego 1948r. – kierownik zast. prof. mgr inż. Stanisław Ihnatowicz

Kierownikami Oddziału Technologii Drewna byli kolejno:

 • Jerzy Grochowski 1946-1947
 • Marian Nunberg 1947-1948
 • Franciszek Krzysik 1948-1951

Po przekształceniu Oddziału Technologii Drewna w Wydział Technologii Drewna jego dziekanami byli kolejno:

 • Krzysztof J. Krajewski 2002-2005, 2012-teraz
 • Leszek Żukowski 1987-1993
 • Aleksander O. Korczewski 1966-1969
 • Bolesław Gonet 1981-1987
 • Zbigniew Muszyński 1952-1954, 1955-1957, 1958-1959, 1964-1965
 • Adam Krajewski 2005-2012
 • Franciszek Krzysik 1957-1958, 1962-1963
 • Mieczysław Pachelski 1960-1962, 1965-1966
 • Jerzy Żytecki 1969-1978
 • Tadeusz Orlicz 1959-1960, 1963-1964
 • Witold Dzbeński 1993-1999
 • Konstanty Szczerbakow 1951-1952, 1954-1955
 • Jerzy Ważny 1978-1981
 • Andrzej Starecki 1999-2002

W okresie kilku dziesięcioleci struktura organizacyjna Wydziału Technologii Drewna ulegała zmianom nawiązując do głównych kierunków badań, prowadzonej dydaktyki oraz wymogów zmieniającego się Statutu SGGW.

Zgodnie z zarządzeniami władz zwierzchnich czas trwania studiów oraz programy nauczania ulegały kilkakrotnym zmianom, w szczególności:

 • w latach 1954-1955 prowadzono nabór na 4 letnie studia kończące się stopniem inżyniera
 • w latach 1945-1949 prowadzono nabór na jednolite 4 letnie studia kończące się stopniem magistra inżyniera
 • w latach 1949-1951 prowadzono nabór na 3.5 letnie studia kończące się stopniem inżyniera
 • od 1955 roku prowadzono nabór na jednolite 5 letnie studia kończące się stopniem magistra inżyniera
 • od 2003 roku prowadzony jest nabór na studia dwustopniowe.

Od początku istnienia główna lokalizacja Wydziału Technologii Drewna znajdowała się na terenie II pawilonu SGGW przy ul. Rakowieckiej. Niektóre jednostki Wydziału miały swoje lokalizacje także na terenie III pawilonu, jak również w obiektach bardziej oddalonych:

 • pomieszczenia w budynku przy ul. Odrowąża
 • zabudowania drewniane przy ul. Bruna
 • budynek samodzielnego pawilonu w kompleksie SGGW przy ul. Rakowieckiej

We wrześniu 2003 r. Wydział Technologii Drewna zmienił lokalizację przenosząc się w całości do budynku nr 34 na terenie Kampusu SGGW na Ursynowie. Dla potrzeb Wydziału wybudowana została Hala Technologiczna budynek nr 16 na terenie Kampusu SGGW na Ursynowie.

Użytkownicy również szukali:

harmonogram zajęć wtd sggw, sggw technologia drewna plan zajęć, sggw technologia drewna rekrutacja, sggw technologia drewna,

...
...
...