Poprzednia

ⓘ Narodowy Bank Serbii
Narodowy Bank Serbii
                                     

ⓘ Narodowy Bank Serbii

Narodowy Bank Serbii – serbski bank centralny z siedzibą w Belgradzie.

Podstawowym celem działalności Narodowego Banku Serbii NBS jest osiągnięcie i utrzymanie stabilnego poziomu cen. NBS przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Serbii. Do zadań banku należy także: organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, prowadzenie działalności dewizowej, prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa, regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie, kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, sprawowanie funkcji nadzoru bankowego, regulowanie działalności na rynku bankowym.

                                     

1. Historia

Pierwszy bank centralny w Serbii – Uprzywilejowany Narodowy Bank Królestwa Serbii – założono w 1884 na wzór instytucji belgijskiej.

Po I wojnie światowej i zjednoczeniu Słowian południowych w jedno państwo w 1918 – Państwo Słoweńców, Chorwatów i Serbów, bank został przemianowany w 1920 roku na Narodowy Bank Królestw Serbów, Chorwatów i Słoweńców. W 1929 wraz z powstaniem Królestwa Jugosławii bank ponownie zmienił nazwę na Narodowy Bank Królestwa Jugosławii a jego głównym celem stało się utrzymanie integralności i wartości waluty Królestwa.

Podczas II wojny światowej od kwietnia 1941 do października 1944 Bank funkcjonował poprzez swój oddział w Londynie.

We wrześniu 1946 Bank został znacjonalizowany, zmieniając nazwę na Narodowy Bank Jugosławii. W 2003 roku Bank zmienił nazwę na Narodowy Bank Serbii.

                                     

2. Organizacja

Ustawowymi organami Banku są: Rada Zarządu, Prezes Narodowego Banku Serbii i Rada Prezesa.

Lista Prezesów Banku Serbii

Lista podana za informacjami na stronie internetowej Banku Serbii:

Rada Prezesa

Rada Prezesa przyjmuje na wniosek Rady Zarządu i za zgodą rządu określony reżim kursu wymiany dinara. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBS.

Skład Rady Prezesa

Lista podana za informacjami na stronie internetowej NBS w dniu 9 września 2018 roku:

 • Nikola Martinović
 • Miladin Kovačević
 • Ivan Nikolić
 • Nebojša Savić
 • Stojan Stamenković
                                     

2.1. Organizacja Rada Zarządu

Rada Zarządu wyznacza politykę pieniężną i politykę kursu walutowego. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Decyduje o przyznawaniu cofaniu licencji bankowych, licencji dla firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów finansowych. Spotkaniom Rady przewodniczy Prezes NBS.

                                     

2.2. Organizacja Lista Prezesów Banku Serbii

Lista podana za informacjami na stronie internetowej Banku Serbii:

                                     

2.3. Organizacja Rada Prezesa

Rada Prezesa przyjmuje na wniosek Rady Zarządu i za zgodą rządu określony reżim kursu wymiany dinara. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBS.

                                     

2.4. Organizacja Skład Rady Prezesa

Lista podana za informacjami na stronie internetowej NBS w dniu 9 września 2018 roku:

 • Nikola Martinović
 • Miladin Kovačević
 • Ivan Nikolić
 • Nebojša Savić
 • Stojan Stamenković
                                     

3.1. Działalność Funkcje podstawowe

Bank emisyjny. Narodowy Bank Serbii ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Serbii. NBS określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu.

Bank banków. Narodowy Bank Serbii pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie stabilności sektora bankowego. Organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym. NBS jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego. Pełniąc funkcję banku banków, sprawuje kontrolę nad działalnością banków, a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów prawa bankowego.

Centralny bank państwa. Narodowy Bank Serbii prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu oraz realizuje ich zlecenia płatnicze. Do zadań banku należy także prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi oraz prowadzenie działalności dewizowej.

Nadzór finansowy. NBS odpowiada za nadzór sektora bankowego, ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych a także instytucji leasingu finansowego.                                     

3.2. Działalność Działalność dodatkowa

 • Działalność statystyczna. W ramach działalności statystycznej zbierane, przetwarzane i publikowane są m.in. dane dotyczące: bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, inflacji, statystyk pieniężnych i bankowych.
 • Analizy i badania ekonomiczne. NBS prowadzi i wspiera działalność analityczną i badawczą w zakresie szeroko rozumianej ekonomii i finansów. Wyniki tej działalności publikowane są m.in. w następujących opracowaniach
 • "Annual Financial Stability Report” – publikacja roczna
 • "Inflation Report” – analiza kwartalna
 • "Monetary Policy Report” – publikacja roczna i półroczna
                                     
 • Amerykańskie Towarzystwo Biblijne. 1 czerwca został założony Austriacki Bank Narodowy 27 czerwca amerykańskie okręty wojenne ostrzelały Algier. 9 lipca
 • brytyjskiej Wiktorii, chybiając celu. 6 marca Księstwo Serbii zostało przekształcone w Królestwo Serbii 9 marca austriacki astronom Johann Palisa odkrył
 • odrębną autochtoniczną mniejszość narodową na Słowacji, w Czechach, Węgrzech, Rumunii, a także w Bośni i Hercegowinie, Serbii oraz Chorwacji. Obecnie mniejszość
 • zakończył się kryzys polityczny w Serbii a zarazem na kolejne 20 lata zatrzymano wzrost regionalnych nacjonalizmów. Oprócz Serbii i Chorwacji, czystki kadrowe
 • 3 lutego: odbyły się wybory do Rady Narodowej Monako. Boris Tadić wygrał ponownie wybory prezydenckie w Serbii 4 lutego zamach w izraelskim mieście
 • przystąpienie kraju w 1915 do państw centralnych oraz wypowiedzenie wojny Serbii i Rumunii. Mimo początkowych sukcesów na frontach armia bułgarska ostatecznie
 • protesty w Prisztinie przeciwko porozumieniu premierów Kosowa Hashim Thaçi i Serbii Ivica Dačić zawartemu w Brukseli. Demonstranci zablokowali wejścia do
 • nad flotą niemiecką w bitwie morskiej na Dogger Bank 26 stycznia w Kolorado utworzono Park Narodowy Gór Skalistych. 28 stycznia Straż Wybrzeża Stanów
 • Skład Reprezentacji Polski Skład Reprezentacji Rosji Skład Reprezentacji Serbii Skład Reprezentacji Tajlandii Skład Reprezentacji USA Skład Reprezentacji
 • dzieci Płomyk. 2 stycznia bank kanadyjski Royal Bank of Canada przejął bank prowincji kanadyjskiej Quebec Quebec Bank 9 stycznia: I wojna światowa:

Użytkownicy również szukali:

...
...
...