Poprzednia

ⓘ Rotunda św. Gotarda w Strzelinie
Rotunda św. Gotarda w Strzelinie
                                     

ⓘ Rotunda św. Gotarda w Strzelinie

Rotunda św. Gotarda – romańska rotunda w Strzelinie.

Rotunda powstała prawdopodobnie w pierwszej połowie XIII w., choć bywa datowana także na stulecie poprzednie. Prezentuje typ niewielkiego kościoła na planie centralnym, którego pochodzenie wiąże się z Czechami i Morawami. Na Śląsku ma jeszcze dwie analogie: w Cieszynie i w Stroni koło Oleśnicy, poza tym na ziemiach polskich podobne rotundy powstały w Strzelnie na Kujawach i Grzegorzewicach na Kielecczyźnie. W dobie baroku strzeliński kościółek służył Polakom, określano go bowiem jako Polnische Kirche. Dokonane w ciągu wieków przebudowy zatarły jego pierwotny kształt do tego stopnia, że niektórzy dawni badacze sądzili, iż jest to pozostałość baszty obronnej.