Poprzednia

ⓘ Ustawa o ochronie zwierząt
                                     

ⓘ Ustawa o ochronie zwierząt

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – polska ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z ochroną zwierząt. Ustawa w momencie wejścia w życie zastąpiła Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt.

                                     

1. Zakres ustawy

Ustawa określa:

  • ogólne zasady ochrony zwierząt
  • kary za naruszenie przepisów ustawy.
  • zasady ochrony zwierząt wolno żyjących
  • zasady uśmiercania i uboju zwierząt
  • zasady transportu zwierząt domowych
  • zasady wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
                                     

2. Nowelizacje i wyroki Trybunału Konstytucyjnego

Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2019 roku. W 2014 r. ustawa została zmieniona na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność zakazu dokonywania uboju rytualnego z art. 53 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji w związku z art. 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.