Poprzednia

ⓘ Kategoria:Międzynarodowe organizacje ekonomiczne
                                               

Euroazjatycka Unia Gospodarcza

Euroazjatycka Unia Gospodarcza – wspólnota gospodarcza powołana 29 maja 2014 roku przez trzy państwa założycielskie: Białoruś, Kazachstan i Rosję. Do unii dołączyły także Armenia i Kirgistan. W 2019 roku do strefy wolnego handlu przystąpiła Serbia. Traktat powołujący do życia Unię przewiduje poszerzenie dotychczasowej unii celnej o swobodny przepływ kapitału, siły roboczej, towarów i usług. Unia jest określana jako alternatywa dla Unii Europejskiej.

                                               

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, ESWH, EFTA – międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała 3 maja 1960 roku na mocy konwencji sztokholmskiej, mająca na celu utworzenie strefy wolnego handlu artykułami przemysłowymi między państwami członkowskimi drogą redukcji ceł i ograniczeń importowych. Siedziba Sekretariatu mieści się w Genewie. Utworzenie nowej organizacji postanowiono w Sztokholmie 20 listopada 1959. Pierwotnymi członkami były: Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania. Z czasem większość członków wystąpiła, wybierając członkostwo w konk ...

                                               

Forum dyskusyjne IBSA

Forum dyskusyjne IBSA – trójstronne zgrupowanie międzynarodowe, odpowiedzialne za promowanie międzynarodowej współpracy między Indiami, Brazylią i Republiką Południowej Afryki. 6 czerwca 2003 Yashwant Sinha minister spraw zagranicznych Indii, Celso Amorim minister spraw zagranicznych Brazylii i Nkosazana Dlamini-Zuma minister spraw zagranicznych Republiki Południowej Afryki spotkali się w Brazylii, gdzie podpisali porozumienie dotyczące powstania "Forum Dialogu IBSA” poprzez przyjęcie "Brasilia Declaration”. Forum dyskusyjne IBSA ułatwia regularne konsultacje pomiędzy urzędnikami wysokiego ...

                                               

G20

G20 − grupa 19 państw oraz Unia Europejska, której celem jest dyskusja nad wspólną polityką finansową. Członkowie spotykają się raz do roku, a ich reprezentantami są ministrowie finansów. Z zasady należą do niej najbogatsze państwa na świecie, jednak reprezentację w G20 ma też kilka krajów niemieszczących się w rzeczywistej pierwszej dwudziestce większości rankingów gospodarczych, natomiast nie posiada jej kilka krajów rzeczywiście się do niej zaliczających. Ze względu na swój niedemokratyczny charakter działalność grupy wzbudza wiele protestów, zwłaszcza ze strony antyglobalistów. Wielu z ...

                                               

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju – organ pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzony w 1964 roku w Genewie. Ma za zadanie wspieranie rozwoju gospodarczego zwłaszcza państw rozwijających się, handlu międzynarodowego i światowych inwestycji. W okresie między sesjami organem wykonawczym jest Rada do spraw Handlu i Rozwoju ang. Trade and Development Board, TDB. Obecnie członkami UNCTAD są 194 państwa, w tym Polska. Od 1 września 2013 sekretarzem generalnym UNCTAD jest dr Mukhisa Kituyi z Kenii.

                                               

Międzynarodowa Organizacja Winorośli i Wina

Międzynarodowa Organizacja Winorośli i Wina – organizacja międzynarodowa o profilu naukowo-technicznym skupiająca 47 państw. Utworzona na mocy porozumienienia podpisanego przez 35 państw 3 kwietnia 2001. Zastąpiła Międzynarodowe Biuro Winorośli i Wina. Siedziba OIV mieści się w 8. dzielnicy Paryża, przy 35 rue de Monceau. Organizacja gromadzi i publikuje m.in. statystyki światowego rynku wina.