Poprzednia

ⓘ Egidijus Šileikis




                                     

ⓘ Egidijus Šileikis

Egidijus Šileikis - litewski prawnik, konstytucjonalista, profesor prawa publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego, sędzia Sądu Konstytucyjnego Litwy.

                                     

1. Edukacja

Po ukończeniu szkoły średniej w Ponedele, studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego 1979-1984. Następnie ukończył studia podyplomowe dla prawników zagranicznych LL.M. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem 1991. W roku 1994 uzyskał doktorat za pracę "Koncepcja wolności i systemu demokratycznego w niemieckiej Ustawie Zasadniczej oraz zasady państwa prawa i demokracji w Konstytucji Republiki Litewskiej".

W latach 1997-1998 prowadził badania naukowe we Frankfurcie nad Menem. W 2004 roku 3 miesiące prowadził badania na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W 2005 roku habilitował się na podstawie pracy "Praktyczne i teoretyczne zagadnienia konstytucyjnych podstaw budowy litewskiej państwowości".

Egidijus Šileikis jest stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta, prowadzi badania na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz wraz z dr Ingolf Pernicem prowadzi ćwiczenia i kursy z litewskiego prawa konstytucyjnego.

                                     

2. Kariera

Egidijus Šileikis w latach 1995-1997 oraz 1998-2000 był radcą prawnym w Departamencie Prawnym litewskiego sejmu. W latach 2002-2005 pracował jako radca prawny w Urzędzie Rady Ministrów Litwy. Od 2008 do 2017 roku jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego Litwy.

                                     

3. Praca naukowa

Egidijus Šileikis pracował jako asystent, starszy asystent i docent. Od 2005 roku jest profesorem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego. Jego kursy obejmują litewskie prawo konstytucyjne oraz prawo miejskie. Jego zainteresowania badawcze obejmują sądownictwo konstytucyjne, prawo parlamentarne oraz status partii politycznych.

                                     

4. Publikacje

 • Egidijus Šileikis. Pojęcie materii uznania odpowiedzialności konstytucyjnej. Justitia w 2006 roku Nr. 2.
 • Możliwość konsultacji z Sejmem i podwójne obywatelstwo członka Teis. Mokslo darbai. Nr. 47, str. 13
 • Egidijus Šileikis. Alternatywa dla prawa konstytucyjnego wydanie 2. 2005, s. 608. ​ISBN 9955-557-72-9 ​.
 • Powszechne wybory burmistrzów: możliwości i ograniczenia prostych ustanowień prawnych
 • Egidijus Šileikis: Przypadek oskarżenia przeciwko Prezydentowi Litwy Rolandasowi Paksasowi. W: WHO. Miesięcznik praw Europy Wschodniej.Vol. 46 2004, nr 4, s. - 278.
 • Sileikis Egidijus: Kwestie, sprawy i ćwiczenia z prawa konstytucyjnego litewski. Wilno: Teisines Informacijos Centras, 2004, 470 pp.
 • Profesor nadzwyczajny Šileikis Egidijus. Dziesięć lat konstytucyjnych kompetencji na Litwie.
 • Egidijus Sileikis: Wolność religii z punktu widzenia ustawodawcy i Trybunału Konstytucyjnego Republiki Litewskiej. Wolność religijna w Europie Środkowej i Wschodniej między tradycją i europeizacją. Seria: Składki na konstytucyjnego i administracyjnego Ratyzbona Tom Prawo 4 Rok: 2006. Frankfurt nad Menem, Berlin, Berno, Bruksela, Nowy Jork, Oxford, Wiedeń, 2006. 218 str. ​ISBN 3-631-55276-9 ​ br.
 • Egidijus Šileikis. Konstytucyjne studia prawnicze. Problemy, przypadki i zadania. TIC, 2003. Na stronie 472, ​ISBN 9955-557-37-0 ​.
 • Egidijus Šileikis. Alternatywa dla prawa konstytucyjnego wydanie 1. 2003, ​ISBN 9955-557-17-6 ​.
 • Sileikis Egidijus. Ostrożność i aktywność Trybunału Konstytucyjnego Litwy/ przez Sileikis Egidijus. – 2006., S. 583-605. W: Rocznik prawa publicznego 54 2006. 06–3407, bv001281073.
 • Dr Egidijus Sileikis. Konstytucyjne i ustawowe konstrukcje ochrony mniejszości na Litwie. Ochrona mniejszości w Europie Środkowej i Wschodniej, s. 101 Gerrit Manssen / Bogusław Banaszak red.
 • Sileikis, Egidijus. Wolna przedsiębiorczość w orzecznictwie konstytucyjnym Litwy. Ratyzbona: Jean Monnet, Katedra Prawa Europejskiego 2004. - 194 s. Rozwój prawa europejskiego, t. 20
 • Egidijus Šileikis. Sąd Najwyższy do Trybunału Konstytucyjnego? Zagadka z faktem prawnym, Justitia 2006 m. Stanford University Press w 2006 roku Nr. Nie. 1. Pierwszy
 • Šileikis Egidijus. Prawa samorządu terytorialnego: bieżące problemy w zakresie projektowania i realizacji. 2002, 42.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...