Poprzednia

ⓘ Kategoria:Absolwenci Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych
                                               

Grzegorz Duda

W 1974 roku, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, został podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W 1978 roku, po ukończeniu szkoły oficerskiej i awansie na podporucznika został przydzielony do 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie na stanowisko dowódcy plutonu, a następnie dowódcy kompanii ochrony i regulacji ruchu. W 1983 roku ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów w Centrum Doskonalenia Oficerów w Rembertowie. W latach 1984–1987 był słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie. Następnie, jako szef sz ...

                                               

Piotr Pcionek

W 1975 r. rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, którą ukończył w 1979 r. Od 1986 r. studiował w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu objął w 1979 r. stanowisko dowódcy plutonu czołgów w 25 Pułku Czołgów w Szczecinie. Od 1982 r. był dowódcą kompanii czołgów w 5 Pułku Zmechanizowanym 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Od 1989 r., po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, został wykładowcą w Centrum Szkoleni ...

                                               

Kazimierz Jaklewicz (generał)

W roku 1975 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, a po jej ukończeniu rozpoczął służbę w 6 pułku zabezpieczenia. Dowodził w nim plutonem, kompanią ochrony i regulacji ruchu oraz batalionem. W 1981 absolwent Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów – dowódców batalionów piechoty zmotoryzowanej, a w 1987 Akademii Wojskowej w Niemczech. Po powrocie ze studiów był przez rok starszym oficerem w Wydziale Rozpoznawczym 5 Dywizji Pancernej w Gubinie, a następnie został jego szefem. W 1990 odbył Kurs Operacyjno–Taktyczny Wojsk Lądowych w Akademii Obrony Narodow ...

                                               

Ryszard Szczepiński

Po ukończeniu WSOWZ rozpoczął służbę w 7 Dywizji Desantowej, pełniąc ją na stanowiskach dowódcy plutonu i dowódcy kompanii ochrony i regulacji ruchu i oficera wydziału. Przeniesiony po ukończeniu studiów w ASG do 12 Dywizji Zmechanizowanej na stanowisko szefa Wydziału Kadr. W 1994 zostaje skierowany na stanowisko szefa wydziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie. Od 1996 w Pomorskim Okręgu Wojskowym w Bydgoszczy jako pełniący obowiązki szefa Wydziału Personalnego – zastępcy szefa Oddziału Kadr. W 1998 przeniesiony do Dowództwa Wojsk Lądowych, pełni tam szereg stanowisk kończąc na s ...

                                               

Jan Pawlik (oficer)

Syn Daniela. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych z 1979, Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów WKDO z 1983, Akademii Sztabu Generalnego z 1988 oraz studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej w zakresie obronności państwa z 2002. W latach 1990-1996 Szef Sztabu, a następnie Dowódca 13 Pułku Zmechanizowanego w Kożuchowie. Od 1996 Szef Szkolenia, a od 2001 Zastępca Dowódcy 1 Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie. Od października 2002 Szef Sztabu Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego. Prezes Zarządu Okręgu Śląskiego Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

                                               

Jarosław Janczewski

Jarosław Janczewski w 1986 był absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Został skierowany do 5 Kołobrzeskiego Pułku Zmechanizowanego w Szczecinie na pierwsze stanowisko służbowe – dowódcę plutonu czołgów. W szeregi Żandarmerii Wojskowej wstąpił w 1998 i rozpoczął służbę jako starszy oficer Rejonowej Komendy ŻW w Warszawie. W tym samym roku ukończył Akademię Obrony Narodowej. Pełnił w latach 2000–2004 wiele funkcji w Mazowieckim Oddziale ŻW m.in. jako szef Wydziału Dowodzenia, szef sztabu i zastępca komendanta. W 2004 powierzono mu obowiązki pełnomocnika dowódcy W ...

                                     

ⓘ Absolwenci Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych

 • szkół oficerskich Zarządzeniem MON z 20 maja 1967 roku, na bazie Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych utworzono Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych
 • Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych OSWPiZ szkoła wojskowa Sił Zbrojnych PRL Szkoła została utworzona w 1951 r. na bazie Oficerskiej
 • plutonów remontowych w warsztatach naprawy czołgów dywizji zmechanizowanych Absolwenci szkoły otrzymywali tytuł technika określonej specjalności. W kwietniu
 • pancernych przejęła Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. W 1994 w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich
 • Szkołę Oficerską Wojsk Inżynieryjnych WSOWInż Podstawowym zadaniem szkoły było kształcenie oficerów dowódców wojsk inżynieryjnych. Absolwenci oprócz
 • 1963 - 1966 był podchorążym Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły i promocji został przydzielony
 • jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. W 1965 rozpoczął zawodową służbę wojskową w 40 pułku zmechanizowanym w Opolu, na stanowisku
 • Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki powstała 1 października 2002 w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza
 • Rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych - Wrocław Szkoła Oficerów Rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych - Poznań Szkoła
 • kpt. Zbigniewa Plewy jednostka szkolna Wojsk Ochrony Pogranicza. Na bazie rozformowanej Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 3 w Inowrocławiu, 21 września
 • dla wojsk zmechanizowanych co wiązało się z dynamicznym rozwojem tego rodzaju wojsk We wrześniu 1962 roku szkoła została przekształcona w Oficerską Szkołę
 • miesiąca szkolenia absolwenci promowani byli na stopień podporucznika. W 1980 roku Szkoły Oficerów Rezerwy zastąpiono szkołami podchorążych rezerwy