Poprzednia

ⓘ Światowy Dzień Filozofii
                                     

ⓘ Światowy Dzień Filozofii

Światowy Dzień Filozofii – coroczne święto z inicjatywy UNESCO, obchodzone w trzeci czwartek listopada.

Pierwszy Dzień Filozofii obchodzono w dniu 21 listopada 2002 roku w ramach wewnętrznych postanowień UNESCO. W 2005 roku na Konferencji Generalnej w Paryżu 33. sesja, oficjalnie ogłoszono trzeci czwartek listopada "Światowym Dniem Filozofii".

Obchody mają na celu wykazanie znaczenia filozofii i zachęcenie społeczeństwa zwłaszcza młodzieży do zainteresowania się filozofią. Mają również zachęcić do krytycznego myślenia i debaty filozoficznej nad problemami współczesnego świata oraz poprawić komunikację i współpracę między filozofami i naukowcami.

Z tej okazji organizowane są sympozja, wykłady, konferencje dla dorosłej części społeczeństwa, a także dni otwarte i warsztaty wśród młodzieży akademickiej. Umożliwiają wszystkim zainteresowanym wzięcie w nich udziału, nie tylko osobom zawodowo zajmującym się filozofią.

18 listopada 2010 roku dyrektor generalna UNESCO Irina Bokowa zapoczątkowała obchody otwierając w Paryżu Międzynarodowe Forum na temat "Filozofii, Różnorodności Kulturowej i Zbliżenia Kultur", w którym uczestniczyli filozofowie z całego świata. W obchodach wzięło udział ponad 80 państw członkowskich m.in. Albania, Argentyna, Niemcy, Francja, Urugwaj, Meksyk, Gwatemala, Senegal, Australia i Stany Zjednoczone.