Poprzednia

ⓘ Światowy Dzień Jakości
                                     

ⓘ Światowy Dzień Jakości

Światowy Dzień Jakości – coroczne święto obchodzone w drugi czwartek listopada, zainicjowane w 1989 roku przez trzy główne międzynarodowe organizacje do spraw jakości:

  • Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Jakości, założone w 1946 roku, jako American Society for Quality Control, ASQC obecnie American Society for Quality, ASQ,
  • Unię Japońskich Naukowców i Inżynierów ang. Union of Japanese Scientists and Engineers, JUSE.
  • Europejską Organizację Jakości założoną w 1956 roku, w skład której wchodzą 34 europejskie krajowe organizacje jakości, jak również instytucje, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne z całego świata ang. European Organization for Quality, EOQ,
                                     

1. Cele

Celem obchodów Dnia jest:

  • uczczenie osiągnięć w dziedzinie podnoszenia jakości,
  • podniesienie świadomości społeczeństw, jak podejście do jakości systemów i procesów produkcyjnych może mieć spektakularny wpływ na życie człowieka.
  • promowanie wiedzy na temat jakości na całym świecie i zachęcenie do "rozwoju i organizowania dobrobytu”,
  • podkreślenie znaczenia jakości i jej nieustającej kontroli,

Chartered Quality Institute w Wielkiej Brytanii podkreśla, że Dzień ten jest również okazją do szerzenia świadomości na temat jakości życia w miejscach pracy i społecznościach.

                                     

2. Obchody

Europejska Organizacja Jakości organizuje również Europejski Tydzień Jakości ang. The European Quality Week odbywający się w tygodniu obchodów Światowego Dnia Jakości.

Polski Dzień Jakości organizowany jest od 1996 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Jakości. W 2009 roku patronat nad obchodami objęło Ministerstwo Gospodarki, a patronat mediowy objęli: kwartalnik "ABC Jakości”, miesięcznik "Problemy Jakości” oraz kwartalnik "Przemysł & Środowisko”.