Poprzednia

ⓘ Kategoria:Historia oświaty
                                               

Absolwenci i uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie

To hasło opisuje absolwentów i uczniów oraz historię związków uczniowskich VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie, jednego z najstarszych liceów w Warszawie o tradycjach sięgających 1905. Szkoła miała w historii szereg nazw "Gimnazjum im. Kościuszki", "Gimnazjum Tadeusza Sieprzputowskiego", "Gimnazjum Radlińskiego", "Gimnazjum Mariana Rychłowskiego", "Gimnazjum Państwowe im. Tadeusza Rejtana", "Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Tadeusza Reytana", "Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego im. Tadeusza Reytana", "Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca im. Tadeusz ...

                                               

Dekret kutnohorski

Dekret kutnohorski – wydany w Kutnej Horze przez króla niemieckiego i czeskiego Wacława IV w 1409 roku. Przyznawał Czechom trzy głosy, a pozostałym nacjom jeden w sprawach Uniwersytetu Praskiego. Doprowadził do opuszczenia Pragi przez uczonych z innych krajów i zdominowania Uniwersytetu przez wiklifistów z Janem Husem na czele.

                                               

Elementarz

Elementarz – książka wprowadzająca w najbardziej podstawowe zagadnienia jakiejś dziedziny, zbiór elementarnej wiedzy w danym zagadnieniu, np.: elementarz języka polskiego, dla chcących się nauczyć czytać i pisać – elementarz pierwszoklasisty.

                                               

Infima

Infima – najniższa klasa w szkołach dawnych polskich, dzielona zwykle na dwie: infimę minorum i infimę maiorum, w obydwu uczono głównie gramatyki łacińskiej, a mianowicie zgodności przymiotników z rzeczownikami i przypadkowania imion z trybami i czasami słów. Utarte było wyrażenie "żaczek z infimy", czyli początkujący uczeń, gregorianek.

                                               

Konwikt

Konwikt – forma internatu dla uczniów uczęszczających do szkoły prowadzonej przez dany zakon katolicki. W dawnej Polsce najwięcej było konwiktów pijarów, teatynów i jezuitów. Te zakony bowiem zajmowały się z założenia edukacją. Konwikty cechowały się surową dyscypliną, koncentrując się na kształtowaniu charakterów wychowanków.

                                               

Ochronka

Ochronka – wczesna forma przedszkola. Był to zakład dobroczynny, zakładany w celu opieki i wychowania ubogich, małych dzieci, pozbawionych opieki matek. Często ochronki były prowadzone przez związki wyznaniowe. Zaczęły powstawać na początku XIX wieku. Współcześnie ochronki na Śląsku przybrały formę świetlicy z posiłkami zazwyczaj są to podwieczorek i kolacja. Ochronki prowadzone są dla dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych i patologicznych. Zajęcia mają różną formę od profilaktycznych do terapeutycznych, przez dydaktyczne, sportowe, plastyczne, muzyczne oraz zabawę. Wychowawcy ...

                                               

Pensja (szkoła)

Pensja – dawna nazwa szkół prywatnych lub prowadzonych przez organizacje kościelne, często z internatem. Najczęściej pensje były przeznaczone dla dziewcząt, choć istniały również pensje chłopięce. W Polsce pensje funkcjonowały od XVIII do XIX wieku. Uczęszczały do nich dziewczęta z wyższych warstw społecznych, uzupełniając podstawową edukację domową; nie chodziły do nich na ogół córki arystokracji, uczone w domu przez wynajętych nauczycieli. Początkowo nauka na pensji trwała 2–3 lata, pod koniec XIX wieku 6–7 lat.

                                               

Strajk szkolny

Strajk szkolny – wystąpienie młodzieży szkolnej, gimnazjalnej, wspierane niekiedy przez ich rodziców, a czasem także nauczycieli. Najbardziej znane strajki szkolne na ziemiach polskich: strajk uczniów we Wrześni w latach 1901–1902 głównie w proteście przeciwko modlitwie i nauce religii w języku niemieckim; strajki szkolne w zaborze pruskim 1901–1907 strajk szkolny w Wielkopolsce i na Pomorzu Nadwiślańskim w 1906 i 1907, wywołany zakazem używania języka polskiego na lekcjach religii w szkołach ludowych podstawowych w Poznańskiem i na Pomorzu; strajk szkolny w Kielcach 1905, należący do najl ...

                                               

Szkolnictwo sumeryjskie

Szkolnictwo sumeryjskie – system nabywania wiedzy w Sumerze. Decydujący wpływ na rozwój szkolnictwa sumeryjskiego miał rozwój gospodarki i aparatu urzędniczego. Podstawowym, aczkolwiek nie jedynym, zadaniem szkół sumeryjskich było przekazanie uczniom wiedzy z zakresu pisania i czytania. Świadczy o tym rozpowszechnione wśród Sumerów powiedzenie: Pisarz, którego ręka porusza się tak jak usta – oto prawdziwy pisarz.

                                               

Szkoła publiczna

Szkoła publiczna – szkoła założona i prowadzona przez podmiot publiczny i utrzymywana ze środków publicznych, a więc odwrotnie niż w przypadku szkoły prywatnej. Istnienie szkół publicznych związane jest z obowiązkiem szkolnym.