Poprzednia

ⓘ Biała Góra (Góry Słonne)
Biała Góra (Góry Słonne)
                                     

ⓘ Biała Góra (Góry Słonne)

Biała Góra – góra znajdująca się w paśmie Gór Słonnych, najwyższe wzniesienie grupy Orlego Kamienia Pasma Olchowieckiego w zachodniej części Gór Sanocko-Turczańskich, wznosi się bezpośrednio nad Sanokiem. W źródłach historycznych góra wspomniana po raz pierwszy w roku 1549. W centralnej partii wzgórza zalega las liściasty o charakterze Querco-carpinetum.

Na mapach istnieje pewna niekonsekwencja nazewnicza, przypisująca nazwę "Orli Kamień" opisywanej tu najwyższej kulminacji tego masywu, podczas, gdy dotyczy ona wierzchołka 510 ok. 1 km na wschód od niego, a przede wszystkim znajdującym się tam ostańcom piaskowcowy.

Na północny zachód od Białej Góry leżą tzw. Orle Góry. W lesie miejskim na Białej Górze znajduje się po północnej stronie murowana studnia, której historia zgodnie z przekazem sięga panowania królowej Bony, matki Zygmunta Augusta, i stąd Królewską Studnią niem. Königsbrünndl zwanej.

                                     

1. Archeologia

Na jednej z bocznych odnóg, głównego wzniesienia, na wyraźnej kulminacji o wysokości ok. 470 m n.p.m. znajduje się dobrze zachowane grodzisko. Jest to grodzisko owalnego kształtu z rowem i wałem, na którym odkryto również ślady osadnictwa z XII - XIII wieku. Grodzisko nosi ślady zniszczenia w walce ślady spalenia, liczne groty z broni miotającej datowane na początek XIVw. kojarzone w walkami nadgranicznymi z czasów Kazimierza Wielkiego bezpośrednio przed przejęciem tych terenów przez Królestw Polskie 1340r. Zapewne była to pomocnicza warownia, osłaniająca przeprawę przez San.

Poniżej Zamczyska u podnóża góry na rozległej tarasie rzeki San i na stokach Białej Góry odkryto ślady osadnictwa z kręgu kultury celtyckiej z dużym wczesnośredniowiecznym podgrodziem. W miejscu tym położony jest obecnie park etnograficzny.

W maju 2019 nad strumieniem przepływającym przez kulminację terenową Mieczysław Skowroński współpracujący z londyńskim British Museum dokonał odkrycia depozytu wyrobów z brązu, płytek, koralików, zawieszek mogących być częścią stroju kobiecego. Odkopane przez sanockich archeologów zabytki datowane są w przybliżeniu na ok. 1000 rok p.n.e. Uszkodzone przedmioty wykonane z brązu mogły być depozytem odlewnika jako zapas surowcowy, z którego wykonywał nowe przedmioty, hipotetycznie mogły mieć również charakter wotywny.

                                     

2. Szlaki turystyczne

Sanok – Orli Kamień – Słonna 639 m n.p.m. – Przysłup – Rakowa – Chwaniów – Roztoka, dalej przez Pogórze Przemyskie do Przemyśla Sanok – Orli Kamień 510 m n.p.m. Szlak Architektury Drewnianej Sanok – Międzybrodzie – Orli Kamień – Mrzygłód – Ulucz – Dobra – Hołuczków – Słonna 639 m n.p.m. – Granicka – Sanok

Użytkownicy również szukali:

orli kamień ścieżka przyrodnicza,

...
...
...