Poprzednia

ⓘ Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
                                     

ⓘ Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Narutowicza 88 w Łodzi. Powstał w 2001 roku.

                                     

1. Struktura

 • Zakład Dynamiki Środowiska i Gleboznawstwa
 • Pracownia Geoekologii
 • Instytut Nauk o Ziemi
 • Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
 • Katedra Geografii Fizycznej
 • Pracownia Geologii
 • Katedra Meteorologii i Klimatologii
 • Pracowania Hydrologii i Gospodarki Wodnej
 • Zakład Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego
 • Zakład Geografii Politycznej
 • Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni
 • Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
 • Zakład Zagospodarowania Środowiska
 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
 • Zakład Polityki Przestrzennej
 • Laboratorium Usług Technicznych
 • Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
 • Zakład Geografii Hotelarstwa
 • Instytut Geografii Miast i Turyzmu
 • Zakład Geografii Miast
 • Pracownia Regionalna GIS
 • Zakład Urbanizacji Przestrzeni
 • Pracownia Reprograficzna
 • Zakład Geografii Turyzmu
 • Zakład Dydaktyki Geografii
 • Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych
 • Mapiarnia
 • Muzeum Geologiczne
 • Biblioteka Geograficzna
                                     

2. Władze

Dziekan: dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia, dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. nadzw. UŁ

Prodziekan ds. studenckich i ekonomicznych, dr hab. Marek Barwiński, prof. nadzw. UŁ

Prodziekan ds. nauki i projektów badawczych, dr hab. Joanna Petera-Zganiacz, prof. nadzw. UŁ

Prodziekan ds. promocji, kontaktów zewnętrznych i bazy dydaktycznej, dr hab. Sławoj Tanaś, prof. nadzw. UŁ