Poprzednia

ⓘ Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach
Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach
                                     

ⓘ Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach

Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach – najstarsze liceum w Chojnicach. Jest trzynastą najstarszą szkołą w Polsce. Razem z Technikum im. Stefana Bieszka tworzy Zespół Szkół w Chojnicach.

                                     

1. Kalendarium

 • Listopad 1918 – Państwowe Gimnazjum Męskie im. Króla Władysława Jagiełły w Płocku
 • 3 września 2012 - wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2012/2013 w nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Na tę uroczystość przybyło wielu ważnych gości, między innymi: biskup pomocniczy pelpliński Wiesław Śmigiel, który poświęcił obiekt, wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak, poseł na Sejm RP Marek Biernacki, poseł na Sejm RP Leszek Miller, pomorski kurator oświaty Elżbieta Wasilenko oraz przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego. Gospodarzami uroczystości byli starosta chojnicki Stanisław Skaja oraz dyrektor Zespołu Szkół Paweł Boczek. Nowo wybudowana sala jest jedyną salą w Europie, w którą w całości wkomponowano XIV-wieczne mury obronne, które zostały odkryte podczas prac budowlanych.
 • 1622 – Założenie Szkoły przez dwóch jezuitów: Szymona Schretera i Krzysztofa Krausa.
 • 2002 - W wyniku reformy oświaty utworzono 3-letnie Liceum Ogólnokształcące i Profilowane tworzące Zespół Szkół Licealnych.
 • 1841 - Biskup Anastazy Sedlag zakłada fundusz stypendialny dla biednych uczniów.
 • 17 kwietnia 1945 - Szkoła wznawia działalność dzięki pracom przygotowawczym prowadzonym przez Mieczysława Szczepańskiego.
 • 1827 – Szkoła otrzymała statut Królewskiego Katolickiego Gimnazjum i przez 10 lat była jedyną szkołą średnią na Pomorzu Gdańskim.
 • kwiecień 2005 - Uchwałą Rady Powiatu w miejsce Liceum Profilowanego powstały Technikum Ekonomiczne, Technikum Informatyczne i Technikum Handlowe oraz zastąpiono nazwę Zespół Szkół Licealnych nazwą Zespół Szkół w Chojnicach.
 • 1818 – Pierwszy egzamin dojrzałości, do którego przystąpiło dwóch absolwentów.
 • 14 sierpnia 1918 – Królewsko-Polskie Gimnazjum im. króla Władysława Jagiełły w Płocku
 • 1848 - Wprowadzenie języka polskiego do wszystkich klas w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
 • 1947 - Połączenie gimnazjum i liceum w czteroletnie liceum.
 • 1966 - Nadanie szkole imienia Filomatów Chojnickich.
 • 1618 - Dzięki staraniom ks. Jana Doręgowskiego budynek zwrócono katolikom i tym samym szkoła parafialna mogła kontynuować swoją działalność.
 • 1630 – Arcybiskup Jan Wężyk wyniósł szkołę do godności kolegium.
 • 1 września 1976 - Przekształcenie Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ekonomicznego, Liceum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespół Szkół w Chojnicach.
 • 1812 – W szkole zakwaterowane zostały wojska napoleońskie, w rok później rosyjskie, co skomplikowało i obniżyło proces kształcenia i wychowania.
 • 1815 – Przekształcenie szkoły w Katolickie Gimnazjum.
 • 1 września 1939 - Wybuch II wojny światowej, budynek szkoły zostaje zamieniony na szpital.
 • 15 kwietnia 1920 - Ferdynand Bieszk przejął szkołę z rąk niemieckiego dyrektora dra Paula Corrensa.
 • 1555 – Rada miejska Chojnic przekształca już istniejącą szkołę parafialną w protestancką, konfiskując jednocześnie budynek szkolny.