Poprzednia

ⓘ Senatorowie VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Senatorowie VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
                                     

ⓘ Senatorowie VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Senatorowie VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 9 października 2011 i w wyborach uzupełniających. Senatorowie złożyli ślubowanie na pierwszym posiedzeniu Senatu VIII kadencji wyznaczonym na 8 listopada 2011, ich kadencja upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia następnego Sejmu, tj. 11 listopada 2015.

Senatorów wyłoniono w pierwszych po reformie systemu wyborczego do Senatu wyborach – 40 dotychczasowych okręgów dwu-, trzy- i czteromandatowych zastąpiono 100 nowymi jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Zastosowano system większości względnej.

W trakcie kadencji przeprowadzono w czterech terminach wybory uzupełniające – 21 kwietnia 2013, 8 września 2013, 7 września 2014 i 8 lutego 2015. W dwóch przypadkach przyczyną była śmierć senatorów wybranych w 2011, w dwóch kolejnych – wybór do Parlamentu Europejskiego w 2014, w jednym – wybór na urząd marszałka województwa, w dalszym – zrzeczenie się mandatu. Ponadto jeden wygasły mandat – przyczyną było mianowanie na ambasadora RP – pozostał nieobsadzony z powodu zbliżającego się końca kadencji parlamentu.