Poprzednia

ⓘ Światowy Dzień Zwierząt
Światowy Dzień Zwierząt
                                     

ⓘ Światowy Dzień Zwierząt

Światowy Dzień Zwierząt – święto obchodzone corocznie 4 października w dzień wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii.

Św. Franciszek w stosunku do człowieka i przyrody wyrzekł się chęci dominacji oraz wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń. Głosił, że wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi, bez względu na charakter, poglądy, narodowość, stan majątkowy i każdy, kto prosi o pomoc, wróg czy przyjaciel powinien być wysłuchany i przyjęty.

Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt World Animal Week trwający do 10 października

Obchody Dnia mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa. Obchody celebrują organizacje ekologiczne i działające na rzecz ochrony zwierząt, organizacje non-profit, a także wegetarianie. Są to m.in.:

  • Animal Aid,
  • Fundacja Viva!
  • EFFATA – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,
  • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce TOZ
  • Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt PETA,

Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce w 1993 roku.

Podczas obchodów organizatorzy zwracają uwagę społeczeństwu na los bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, warunki bytowe w schroniskach, sterylizację bezdomnych zwierząt oraz nielegalne hodowle psów szkolonych do walk. Rokrocznie podczas Światowego Tygodnia Zwierząt TOZ zachęca do adoptowania zwierząt, organizując w schroniskach Dni Otwartych Drzwi.

                                     

1. Święta pokrewne

Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych 24 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji został uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako dzień upamiętnienia zwierząt laboratoryjnych.

Dzień Zwierząt 4 października

27 października 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Dnia Zwierząt.

Miesiąc sterylizacji marzec

Z kolei marzec jest w kraju miesiącem sterylizacji, aby zapobiec niekontrolowanemu rozrodowi zwierząt, ponieważ:

                                     

1.1. Święta pokrewne Tydzień Modlitw za Świat dla Zwierząt październik

Tydzień ten mógł być zainicjowany przez nieistniejącą już Międzynarodową Sieć dla Religii i Zwierząt ang. International Network for Religion and Animals, INRA, założoną w 1985 roku przez nieżyjącą już Virginię Bouraquardez znaną jako Ginnie Bee. ang. World Week of Prayer for Animals obchodzony jest w pierwszy pełny tydzień października oraz kolejne dni, w zależności od zaangażowania Kościoła, włączając w to święto św. Franciszka.

                                     

1.2. Święta pokrewne Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych 24 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji został uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako dzień upamiętnienia zwierząt laboratoryjnych.

                                     

1.3. Święta pokrewne Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt 10 grudnia

ang. International Animal Rights Day IARD obchodzony corocznie 10 grudnia z poszanowaniem Światowej Deklaracji Praw Zwierząt uchwalonej 21 września 1977 roku w Londynie przez Międzynarodową Federację Praw Zwierzęcia zał. 2 kwietnia 1977 w Genewie i przedstawioną UNESCO, która podpisała Deklarację w tym samym roku, aby bronić maltretowane zwierzęta. Na obchody Dnia nieprzypadkowo wyznaczono 10 grudnia. Jest to dzień ratyfikacji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Lokalnie można spotkać inne terminy obchodów wynikające z innych przesłanek:

  • Stany Zjednoczone – 6 czerwca od 2011, ang. National Animal Rights Day,
  • Polska – 22 maja od 1997.
                                     

1.4. Święta pokrewne Dzień Praw Zwierząt 22 maja

Klub Gaja, dzięki swojej kampanii prowadzonej przez 2 lata, doprowadził do podpisania ustawy o ochronie zwierząt w 1997 roku, w której znalazł się przepis mówiący o tym, że "zwierzę nie jest rzeczą” i ustanowił 22 maja Dniem Praw Zwierząt, aby upamiętnić wprowadzenie niniejszego aktu prawnego w życie.

                                     

1.5. Święta pokrewne Dzień Zwierząt 4 października

27 października 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Dnia Zwierząt.

                                     

1.6. Święta pokrewne Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 25 października

Ustawa o ochronie zwierząt została podpisana 21 sierpnia 1997, a weszła w życie i zaczęła obowiązywać 24 października tegoż roku. 25 października obchodzony jest corocznie Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt.

                                     

1.7. Święta pokrewne Miesiąc sterylizacji marzec

Z kolei marzec jest w kraju miesiącem sterylizacji, aby zapobiec niekontrolowanemu rozrodowi zwierząt, ponieważ: