Poprzednia

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
                                     

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został powołany 12 września 1949 roku. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak.

                                     

1.1. Władze Kadencja 2016–2020

Dziekan
 • prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
Prodziekani
 • Prodziekan ds. stacjonarnych i niestacjonarnych studiów prawno-administracyjnych studia II stopnia oraz stacjonarnych studiów na kierunku prawno-biznesowym studia I stopnia – dr Jarosław Kostrubiec
 • Prodziekan ds. stacjonarnych i niestacjonarnych studiów prawniczych oraz niestacjonarnych studiów na kierunku prawno-biznesowym studia I stopnia – dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS
 • Prodziekan ds. stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku prawo bezpieczeństwa wewnętrznego studia II stopnia oraz niestacjonarnych studiów prawno-menedżerskich studia II stopnia – dr hab. Bartosz Liżewski, prof. UMCS
                                     

1.2. Władze Dziekani WPiA w latach 1950–2012

 • Dr hab. Antoni Pieniążek 2005–2012
 • Prof. dr hab. Jan Malarczyk 1972–1981
 • Prof. dr hab. Marek Kuryłowicz 1990–1996
 • Prof. dr Aleksander Wolter 1950–1953
 • Prof. dr hab. Tadeusz Bojarski 1996–1999
 • Prof. dr Tadeusz Taras 1953–1957
 • Prof. dr hab. Lech Antonowicz 1984–1990
 • Prof. dr Tadeusz Taras 1964–1972
 • Prof. dr hab. Henryk Groszyk 1982–1984
 • Prof. dr Adam Wiliński 1957–1962
 • Prof. dr hab. Henryk Reniger 1981–1982
 • Prof. dr Józef Mazurkiewicz 1962–1964
 • Prof. dr hab. Leszek Leszczyński 1999–2005
                                     

2. Kierunki kształcenia

 • nauki prawne – studia III stopnia, stacjonarne i niestacjonarne;
 • studia podyplomowe
 • prawno-biznesowy – studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne;
 • prawo bezpieczeństwa wewnętrznego – studia I stopnia, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne;
 • prawno-administracyjny – studia I stopnia, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne;
 • prawno-menedżerski – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne;
 • prawo – jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne;
                                     

3. Struktura

Instytut Nauk Prawnych – Dyrektor prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Katedra Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych kierownik: dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji kierownik: prof. dr hab. Marian Zdyb
 • Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego kierownik: prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego kierownik: dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS
 • Katedra Postępowania Administracyjnego kierownik: prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
 • Katedra Prawa Finansowego kierownik: prof. dr hab. Antoni Hanusz
 • Katedra Prawa Pracy kierownik: dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS
 • Katedra Prawa Cywilnego kierownik: prof. dr hab. Mirosław Nazar
 • Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego kierownik: dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, prof. UMCS
 • Katedra Postępowania Karnego kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Dudka
 • Katedra Prawa Karnego i Kryminologii kierownik: prof. dr hab. Marek Mozgawa
 • Katedra Historii Państwa i Prawa kierownik: dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa kierownik: prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Katedra Prawa Unii Europejskiej kierownik: prof. dr hab. Ryszard Skubisz
 • Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego kierownik: prof. dr hab. Andrzej Jakubecki


                                     

4. Doktorzy honoris causa

 • Prof. dr Andrzej Burda – 1977
 • Rudolf Kirchschläger – 1986
 • Willy Brandt – 1990
 • Prof. dr hab. Grzegorz Leopold Seidler – 1970
 • Prof. Marcel Storme – 1995
 • Prof. dr hab. Jerzy Ignatowicz – 1994
 • Prof. Stanisław Waltoś – 2003
 • Prof. dr hab. Witold Czachórski – 1979
 • Prof. Roman Hauser – 2014
                                     

5. Czasopisma naukowe

Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji wydają trzy czasopisma naukowe: Studia Iuridica Lublinensia, Annales UMCS sectio G oraz Studenckie Zeszyty Naukowe.

Studia Iuridica Lublinensia są czasopismem powołanym w 2003 r. przeznaczonym dla pracowników i doktorantów, a także osób spoza wydziału. W Studiach publikowane są artykuły naukowe, glosy, recenzje, sprawozdania z konferencji oraz informacje o osiągnięciach naukowych, ruchu naukowym, działalności organizacyjnej, dydaktycznej, jak również informacje o organizacjach studenckich i innych wydarzeniach z życia Wydziału. Artykuły publikowane w Studiach wysyłane są do recenzji zewnętrznej. Studia Iuridica Lublinensia znajdują się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Annales UMCS sectio G – półrocznik. Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy oraz sprawozdania z konferencji z zakresu nauk prawnych oraz administracyjnych. Teksty publikowane są w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz rosyjskim.

Od 1998 roku ukazują się Studenckie Zeszyty Naukowe, punktowane przez MNiSW czasopismo prowadzone przez członków Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Zakres tych publikacji obejmuje nauki prawne oraz zagadnienia interdyscyplinarne. Autorami artykułów naukowych są studenci, doktoranci i pracownicy zarówno UMCS, jak i innych uczelni z Polski i innych państw.                                     

6. Organizacje

Na wydziale działa kilkanaście organizacji:

 • Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna;
 • koła naukowe w tym Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS i inne.
 • Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – ELSA Lublin;
 • Samorząd Studencki WPiA;
                                     

7. Wyróżnienia

W ocenie parametrycznej jednostek naukowych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w naukach prawnych wydział otrzymał kategorię 1 i zajął 2. miejsce na 21 klasyfikowanych jednostek naukowych 2010

W rankingu wydziałów prawa 2017 przeprowadzonym przez Perspektywy i "Rzeczpospolitą”, wydział uzyskał 3. miejsce w kategorii "Jakość kształcenia".

W rankingu zdawalności na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną przeprowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Wydział Prawa i Administracji UMCS uzyskał 4. miejsce na 16 sklasyfikowanych jednostek.

                                     

8. Absolwenci

Absolwentami WPiA są m.in.:

 • Andrzej Wróbel – sędzia Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego;
 • Henryk Cioch, Mirosław Granat, Teresa Liszcz i Marian Zdyb – sędziowie Trybunału Konstytucyjnego;
 • Jan Barcz – dyplomata, ambasador RP w Wiedniu;
 • Zbigniew Hołda – karnista, członek zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
 • Stanisław Estreich, Artur Korobowicz, Janusz Łomża, Ryszard Skubisz, Roman Tokarczyk – sędziowie Trybunału Stanu;
 • a także inni teoretycy i praktycy prawa, posłowie na Sejm RP, senatorowie, ministrowie, samorządowcy.
 • Małgorzata Sadurska – szefowa Kancelarii Prezydenta RP;
 • Adam Tomanek – polski dziennikarz radiowy;