Poprzednia

ⓘ Kategoria:Edukacja sportowa w Polsce
                                               

Bractwo Żelaznej Szekli

Bractwo Żelaznej Szekli – polska organizacja zajmująca się wychowaniem morskim młodzieży, utworzona przez grupę żeglarzy w roku 1971 z inicjatywy kpt. Adama Jassera. Działalność Bractwa była ściśle związana z telewizyjnym programem Bohdana Sienkiewicza "Latający Holender”. W rozwoju Bractwa brał udział kpt. Krzysztof Baranowski, wspierany przez kpt. Macieja Szczepańskiego. Logo Bractwa – cztery splecione i ułożone w Krzyż świętego Andrzeja szekle – znajduje się na dziobie żaglowca "Pogoria”, zbudowanego dla tej organizacji w latach 1979–1980.

                                               

Orlik 2012

Orlik 2012, Moje Boisko – Orlik 2012 – program rządowo-samorządowy, mający na celu wybudowanie boisk w każdej gminie do 2012 roku. Hasło przewodnie programu: Zdrowe i uśmiechnięte dzieci – Najważniejsze!!!

                                               

Stanisław Strzyżewski

Stanisław Strzyżewski – polski specjalista w zakresie teorii i metodyki wychowania fizycznego, prof. zw. dr hab. Absolwent wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z 1949 r. Wieloletni profesor Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

                                               

Szkoła sportowa (Polska)

Szkoła sportowa – rodzaj szkół w Polsce, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportowych, w co najmniej dwóch oddziałach sportowych, liczących co najmniej 15 uczniów w oddziale, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu. Szkołami sportowymi mogą być szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży.

                                               

Uczniowski klub sportowy

Uczniowski klub sportowy – szczególny rodzaj klubu sportowego, który m.in. zajmuje się szkoleniem młodzieży. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.

                                               

Zespół Wojskowy Badań Naukowych Wychowania Fizycznego i Sportu

Zespół Wojskowy Badań Naukowych Wychowania Fizycznego i Sportu – jednostka wojskowa Sił Zbrojnych PRL. Zespół został sformowany na podstawie zarządzenia Nr 088/Org. szefa Sztabu Generalnego z dnia 1 grudnia 1969 w oparciu o etat Nr 77/022. Siedzibą Zespołu był Instytut Naukowy Kultury Fizycznej w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 34. Zespół podlegał szefowi Inspektoratu Szkolenia MON przez Zarząd Wychowania Fizycznego i Sportu. Zadania i zakres działania jednostki określał załącznik do zarządzenia Nr 7 Głównego Inspektora Szkolenia z 3 marca 1970. Do zadań Zespołu należało prowadzenie i or ...

Użytkownicy również szukali:

...
...
...