Poprzednia

ⓘ Numery telefoniczne w Polsce
                                     

ⓘ Numery telefoniczne w Polsce

Format i schemat wybierania numerów telefonicznych w Polsce są określone przez ministra właściwego ds. informatyzacji w Planie numeracji krajowej.

Numery telefoniczne w Polsce przydziela operatorom Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE.

Numery abonentów sieci stacjonarnej i ruchomej w Polsce mają jednolitą strukturę i długość 9 cyfr. Poszczególne cyfry numeru oznaczane są symbolami ABSPQMCDU, gdzie cyfry AB są wskaźnikiem strefy numeracyjnej WSN lub wyróżnikiem sieci telefonicznej WST, np. sieci ruchomej. Przyporządkowanie cyfr AB jako WSN dla poszczególnych stref numeracyjnych jest ustalone w PNK.

                                     

1. Sieci stacjonarne

Numery w sieciach stacjonarnych są pogrupowane w strefy telefoniczne, pokrywające się z niewielkimi modyfikacjami z granicami województw sprzed reformy z 1999. Obecnie więc nie pokrywają się ani z województwami, ani z podregionami GUS, ani z powiatami. Obszary zajmowane przez poszczególne strefy są zdefiniowane w PNK przez podanie listy gmin wchodzących w skład danej SN.

Wewnątrz każdej strefy numery są przydzielane poszczególnym operatorom przez Prezesa UKE w blokach po 1000 numerów o tych samych początkowych cyfrach ABSPQM.

Od 5 grudnia 2005 w Polsce funkcjonuje zamknięty plan numeracji krajowej.

                                     

2. Numery stref numeracyjnych w Polsce

Oprócz wskaźników stref numeracyjnych WSN przydzielony został niegeograficzny wyróżnik sieci WST "39 ” dla usług wykorzystujących technologię IP VoIP oraz wyróżniki na potrzeby sieci telekomunikacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych "47 ” i Ministerstwa Obrony Narodowej "26 ”.

                                     

3. Sieci ruchome komórkowe

W Planie numeracji krajowej sieciom ruchomym zostały przydzielone następujące wyróżniki sieci WST: AB = 50, 51, 53, 57, 60, 66, 69, 72, 73, 78, 79, 88.

W październiku 2016 roku Prezes UKE rozpoczął przydzielanie numeracji ze wskaźnikiem AB = 45, mimo, że w obowiązującym PNK zakres ten nie jest jeszcze przydzielony dla sieci ruchomych.

Numery abonentów sieci ruchomej w Polsce mają jednolitą strukturę i długość 9 cyfr i są przydzielane operatorom przez Prezesa UKE w blokach stanowiących wielokrotność 100 000 numerów o tych samych cyfrach początkowych numeru ABSP zwanych potocznie "prefiksami ”. Operatorom sieci wirtualnych MVNO numery mogą być przydzielanie w blokach n × 10000.

Prezes UKE nie reguluje rozdziału numerów pomiędzy poszczególne podsieci Plus i Sami Swoi, T-Mobile i Heyah.

Numery dla telefonów komórkowych były do października 2004 przydzielone na stałe do operatora. Obecnie istnieje możliwość zachowania numeru przy zmianie operatora.                                     

4. Dostęp do usług sieci inteligentnych

W Planie numeracji krajowej w celu dostępu do usług sieci inteligentnej zostały przydzielone następujące wyróżniki sieci WST: AB = 70 i 80. Numery mają standardową długość - 9 cyfr. Wewnątrz każdego bloku przydzielane są zakresy poszczególnym operatorom. Opłata za połączenia z tymi numerami powinna być zawsze publikowana razem z informacją o danym numerze.

Do tej kategorii usług należą:

 • 806 - VPN virtual private network
 • 700 - PRM usługa z opłatą dodatkową tzw. 700
 • 804 - UAN usługa numeru uniwersalnego
 • 801 - SPL połączenie z podziałem opłaty
 • 802 - UTR usługa o specjalnych metodach obsługi lub realizacji technicznej
 • 704 - PAY-PER-CALL np. usługi teległosowania i telekonkursów, mikropłatności oraz sondaży i plebiscytów
 • 808 - VCC virtual calling card
 • 707 - VOT/MAS usługa teległosowania i telekonkursów
 • 703 - PRM usługa z opłatą dodatkową tzw. 700
 • 800 - FPH połączenie bezpłatne
 • 701 - PRM usługa z opłatą dodatkową tzw. 700
 • 708 - PRM usługa z opłatą dodatkową tzw. 700
                                     

5. Dostęp do sieci informatycznych Internetu

W Planie numeracji krajowej w celu dostępu do sieci teleinformatycznych w tym do Internetu został przydzielony wyróżnik sieci WST: AB = 20. Numery mają długość mniejszą niż standardowe numery telefoniczne w Polsce - 6 cyfr.

                                     

6. Dostęp do radiowych sieci przywoławczych

W Planie numeracji krajowej w celu dostępu do radiowych sieci przywoławczych paging został przydzielony wyróżnik sieci WST: AB = 64. Numery mogą mieć jedną z dwóch postaci:

 • 64 + S + 000 6 cyfr - numer dostępu do stanowisk operatorskich danego operatora sieci przywoławczej wyróżnionego cyfrą S obsługa ręczna,
 • 64 + SPQMCDU 9 cyfr - numer bezposredniego dostępu do abonenta sieci przywoławczej.