Poprzednia

ⓘ Obyczaj
                                     

ⓘ Obyczaj

Obyczaj – forma zachowania powszechnie przyjęta w danej zbiorowości społecznej i poparta uznawaną w niej tradycją.

Obyczaj jest elementem kontroli społecznej, stąd jego naruszenie powoduje zazwyczaj negatywną reakcję ze strony grupy. Obyczaje są przekazywane z pokolenia na pokolenie i ulegają zmianom bardzo powoli. Ogół obyczajów w danej zbiorowości tworzy jej obyczajowość.

Cechy obyczajów:

  • obyczaje są sankcjonowane przez różne odmiany presji społecznych
  • obyczaj jest elementarnym pojęciem wszystkich współczesnych nauk społecznych
  • obyczaje regulują szeroki zakres spraw o istotnym znaczeniu społecznym, które pozostają poza sferą obowiązywania prawa
  • obyczaje są elementem składowym procesu socjalizacji jednostki
  • obyczaje są elementem kontroli społecznej
  • obyczaje są pochodną procesu akulturacji
  • obyczaje cechuje regularność
  • obyczaje opierają się na tradycji
  • ogół obyczajów określa ogólną obyczajowość mentalność grupy
  • obyczaje są ściśle związane z systemem wartości, które są wyznawane i praktykowane przez daną grupę społeczną kulturową