Poprzednia

ⓘ Kategoria:Wykładowcy Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica
                                               

Ryszard Borowski (pedagog)

Ryszard Borowski – polski pedagog, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany, specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej. Autor prac i publikacji dotyczących działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacji, adaptacji społecznej oraz środowisk osób niepełnosprawnych. Wieloletni wykładowca akademicki m.in. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Promotor i recenzent rozpraw doktorskich, prac magisterskich i licencjackich. Zginął śmiercią tragiczną.

                                               

Henryk Depta

Henryk Depta – polski pedagog, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica. Specjalizuje się w edukacji filmowej.

                                               

Irena Huml

Irena Zofia Huml-Bacz – polska historyk sztuki, krytyk, profesor nauk humanistycznych, członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Irena Huml ukończyła studia w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1957. W swojej pracy zawodowej związana była m.in. z Instytutem Sztuki PAN oraz ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica. Zajmowała się m.in. architekturą wnętrz i rzemiosłem artystycznym. Irena Huml spoczywa w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach kwatera G-tuje-15. Córką Ireny Huml jest Justyna Bacz.

                                               

Zbigniew Jaśkiewicz (prawnik)

Zbigniew Jaśkiewicz – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni, specjalista w zakresie prawa zarządzania gospodarką narodową i prawa finansowego.

                                               

Joanna Rawik

Dzieciństwo spędziła w Sybinie w Rumunii matka była Rumunką. Jako siedmioletnie dziecko uczyła się w Bukareszcie gry na skrzypcach. Do Polski przybyła w 1947 roku. Do 13. roku życia nie znała języka polskiego, choć mówiła już po rumuńsku, niemiecku i francusku. Podjęła pracę jako maszynistka we wrocławskim Ossolineum. Marzyła o dziennikarstwie. Jako piosenkarka debiutowała w połowie lat 50. XX wieku we wrocławskim kabarecie Kaczka. Ukończyła Studium Teatralne w Kielcach, następnie występowała w Teatrze Ziemi Łódzkiej i Teatrze Objazdowym w Lublinie 1956-1958, śpiewała z zespołem jazzu trad ...

                                               

Stanisław Salmonowicz

Stanisław Antoni Salmonowicz – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalizujący się w historii nowożytnej, historii prawa i historii administracji.

                                               

Zbigniew Siemiątkowski

Zbigniew Siemiątkowski – polski politolog i polityk, poseł na Sejm I, II, III, IV kadencji, w 1996 minister spraw wewnętrznych, w 1997 minister-członek Rady Ministrów.

                                               

Augustyn Wajda

Augustyn Wajda – polski socjolog i politolog, badacz i znawca marksizmu. W 1954 ukończył Uniwersytet Warszawski. W latach 1971-1974 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. W 1973 doktoryzował się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W 1980 habilitował się w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. W 1981 został dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu. W 1989 mianowany profesorem zwyczajnym. Był prorektorem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Jest autorem ponad 200 rozpraw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny so ...

                                               

Jerzy Wawszczak

W 1961 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. W 1968 ukończył studia z dziedziny inżynierii materiałowej na Politechnice Warszawskiej, a w 1981 uzyskał stopień doktora w zakresie nauk technicznych. Pracował w Zakładach Doświadczalnych Półprzewodników "TEWA”, a następnie w Petrochemii oraz jako wykładowca filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. W latach 1980–1981 działał w strukturach płockiej NSZZ "Solidarność”. Pod koniec lat 80. pełnił obowiązki prezesa płockiego KIK. W 1990 uzyskał nominację na pierwszego solidarnościowego wojewodę płockiego został odwoła ...