Poprzednia

ⓘ Jukon
Jukon
                                     

ⓘ Jukon

Jukon – terytorium Kanady. Graniczy z Terytoriami Północno-Zachodnimi od wschodu, z Kolumbią Brytyjską na południu i Alaską na zachodzie. Północną granicę terytorium stanowi wybrzeże Morza Beauforta.

                                     

1.1. Struktura polityczna Zgromadzenie Legislacyjne Jukonu

Zgromadzenie Legislacyjne wybierane w powszechnych wyborach w jednomandatowych okręgach składa się z 18 deputowanych.

Obecnie 2004 mandaty podzielone są następująco:

 • Liberalna Partia Jukonu – 1
 • Partia Jukonu – 12
 • Nowa Demokratyczna Partia Kanady – 5
                                     

1.2. Struktura polityczna Premier Jukonu

Premier Jukonu jest szefem rządu terytorialnego. Posiada on bardzo szerokie uprawnienia, pozwalające prowadzić skuteczne rządy, jeśli tylko ma zapewnione poparcie w zgromadzeniu legislacyjnym. Premierem zostaje lider partii zdobywającej większość w zgromadzeniu. Jeśli z jakichś powodów w czasie trwania sesji zgromadzenia przewodniczący rządzącej partii zostaje zmieniony, następuje automatyczna zmiana na stanowisku premiera Jukonu.

                                     

1.3. Struktura polityczna Rząd Jukonu

 • Public Service Commission - Komisja ds. Służb Publicznych
 • Department of Economic Development – Departament Rozwoju Gospodarczego
 • Department of Education – Departament Edukacji
 • French Language Services Directorate - Dyrektoriat Usług Pomocy w Języku Francuskim
 • Department of Energy, Mines, and Resources – Departament Energetyki, Górnictwa i Zasobów Naturalnych
 • Department of Environment – Departament Ochrony Środowiska
 • Department of Community Services – Departament Spraw Komunalnych
 • Womens Directorate – Dyrektoriat ds. Kobiet
 • Department of Justice – Departament Sprawiedliwości
 • Executive Council Office - Biuro Rady Wykonawczej
 • Department of Tourism and Culture – Departament Turystyki i Kultury
 • Department of Finance – Departament Finansów
 • Department of Highways and Public Works – Departament Robót Publicznych
 • Department of Health & Social Services – Departament Zdrowia i Spraw Socjalnych


                                     

2.1. Geografia Jukonu Ukształtowanie powierzchni

Zachodnia granica Jukonu wyznaczona jest przez południk 141°W, początkowo przechodzący przez najdalej wysunięte na północ pasmo Kordylierów. W tym paśmie znajdują się 3 większe przełęcze: Chilkat, Chilkoot i White Pass, będące przejściami na terytorium amerykańskiej Alaski. W Jukonie znajduje się najwyższy szczyt Kanady – góra Logan, wznosząca się 5959 m n.p.m. W Jukonie znajduje się także 20 innych szczytów o wysokości ponad 3000 m n.p.m. Południową część powierzchni zajmuje równina pomiędzy Kordylierami na południowym zachodzie, a górami Selwyn na wschodzie i Ogilvie na północy. Wyżyna przecięta jest licznymi rzekami stanowiącymi dorzecze rzeki Jukon i porośnięta jest tajgą przechodzącą na północy w tundrę. Północną część Jukonu, począwszy od równoleżnika 66°N, stanowi nizina opadająca w kierunku północnych wybrzeży morskich. Północną granicą Jukonu jest 200-kilometrowy odcinek wybrzeża Morza Beauforta. Do terytorium należy też jedna wyspa morska – Herschel, która jest parkiem narodowym

Wody śródlądowe

Jukon jest terytorium o stosunkowo niewielkim udziale wód śródlądowych 1.7% w ogólnej powierzchni. W Jukonie brak jest wielkich jezior. Do największych należą Kluane, Laberge, Kusawa i kilka mniejszych. Wszystkie one są rozlewiskami dopływów rzeki Jukon. Obok dorzecza tej rzeki, terytorium przecina gęsta sieć dorzeczy rzek Porcupine i Peel i Mackenzie. Duża część wód uwięziona jest w lodowcach w wyższych partiach gór.

                                     

2.2. Geografia Jukonu Klimat

W Jukonie panuje klimat subarktyczny. Średnia temperatura utrzymuje się powyżej +10 °C jedynie przez 4 miesiące w roku. Średnia temperatura w lipcu, najcieplejszym miesiącu roku, wynosi +14 °C. W pogodne dni lipca temperatura w słońcu może osiągnąć nawet +32 °C. Poza kołem polarnym na przemian panuje dzień polarny i noc polarna. Długie zimy, rozpoczynające się już w październiku i trwające do maja, są bardzo zimne. Temperatury utrzymują się w przedziale od –20 do –30 °C. Zważywszy jednak na silne północne wiatry temperatury odczuwalne są dużo niższe. Najniższa temperatura została zanotowana w 1947 w Snag i wynosiła –62 °C. Jukon jest raczej suchym obszarem – średnie roczne opady wynoszą 250 mm na równinach i 600 mm w górach. Niewielkie opady powodują, że średnia pokrywa śnieżna wynosi zaledwie 50 do 70 cm, znacznie mniej niż w wielu rejonach Kanady położonych znacznie dalej na południe.

                                     

2.3. Geografia Jukonu Zasoby naturalne

W Jukonie znajdują się bogate pokłady minerałów, przede wszystkim: złoto, srebro, gaz ziemny oraz nieeksploatowane od 1998 rudy ołowiu i cynku. Znaczna powierzchnia Jukonu pokryta jest lasami, które dostarczają surowca dla przemysłu drzewnego. Spadek rzek wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej.

                                     

3. Gospodarka

W Jukonie w 2002 zatrudnionych było 13 458 osób. Całkowity dochód terytorialny wyniósł 1211 mln dolarów kanadyjskich.

Głównymi gałęziami gospodarki Jukonu są:

 • górnictwo – od kiedy zaniechano wydobycia cynku i ołowiu, wydobywa się złoto, srebro i gaz ziemny. Wartość wydobytych surowców w 2002 przekroczyła 75 mln dolarów.
 • turystyka – w turystyce znajduje zatrudnienie prawie 30% zatrudnionych. Jukon oferuje unikalne możliwości uprawiania aktywnej turystyki – spływy kajakowe, konne wędrówki, myślistwo, wędkarstwo i wspinaczkę górską.
 • przemysł leśny – 75 tys. km² lasów przeznaczonych jest pod wyręb. Ogranicza go niewielki roczny przyrost drzewostanu.
 • łowiectwo i rybołówstwo – łowiectwo jest ciągle ważnym elementem lokalnej gospodarki, w której znajduje zatrudnienie wielu Indian.
 • rolnictwo – jest niewielkim, lecz stale wzrastającym sektorem gospodarki. Sprzedaż lokalnych produktów rolnych, głównie ziemniaków, przynosi 2 mln dolarów rocznie.


                                     

4. Historia Jukonu

Jukon stał się terenem kolonizacji przez kompanie handlowe, najpierw Kompanię Północno-Zachodnią a potem Kompanię Zatoki Hudsona od końca XVIII w. i przez pierwszą połowę XIX w. Potem, wraz z załamaniem się rynków na wyroby skórzane i futrzarskie, ponownie opustoszał. W 1867 region Jukonu wszedł pod administrację kanadyjską jako Dystrykt Jukon, część Terytoriów Północno-Zachodnich. W 1908 wobec konieczności rozszerzenia administracji w czasie gorączki złota w Klondike, Jukon został oddzielnym terytorium. Po wygaśnięciu gorączki złota pozostał terytorium, z bardzo ograniczoną administracją. Dopiero w drugiej połowie XX w. nastąpiło powolne odradzanie się terytorium, głównie w wyniku nowych odkryć geologicznych i rozwoju turystyki.

                                     

5. Demografia

Według danych szacunkowych Kanadyjskiego Urzędu Statystycznego, Jukon w IV 2011 zamieszkiwało 34 377 mieszkańców, co oznacza wzrost liczby ludności o 13.2% w porównaniu ze spisem ludności w 2006 terytorium zamieszkiwało wówczas 30 372 osoby.

Jukon jest oficjalnie dwujęzyczny, jego językami urzędowymi są angielski i francuski. Język angielski jest językiem ojczystym dla 87.8%; natomiast francuski dla 3.7% mieszkańców 2006.

                                     

5.1. Demografia Religia

Struktura religijna 2011:

 • luteranie – 1.2%,
 • baptyści – 2.3%,
 • Zjednoczony Kościół Kanady – 4.4%,
 • zielonoświątkowcy – 1.8%,
 • anglikanie – 8.2%,
 • protestanci
 • brak religii – 49.9% agnostycy – 0.38% i ateiści – 0.18%,
 • mormoni – 0.27%,
 • muzułmanie – 0.12%,
 • buddyści – 0.89%,
 • tradycyjne religie plemienne – 1.2%,
 • hinduiści – 0.48%,
 • prawosławni – 0.48%,
 • świadkowie Jehowy – 0.17%,
 • sikhowie – 0.27%,
 • bahaiści – 0.32%,
 • neopoganie – 0.24%,
 • pozostałe religie – 0.4%.
 • pozostali chrześcijanie – 8.9% w tym nieokreśleni i mniejsze grupy protestanckie
 • żydzi – 0.08%,
 • katolicy – 18.4%,

Użytkownicy również szukali:

jukon rosją, jukon rzeka mapa, jukon sklep internetowy,

...
...
...