Poprzednia

ⓘ Zbigniew Kadłubek
Zbigniew Kadłubek
                                     

ⓘ Zbigniew Kadłubek

Zbigniew Marian Kadłubek – polski filolog klasyczny, komparatysta, eseista, tłumacz, pisarz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Od 1 października 2018 r. pełni funkcję dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

                                     

1. Życiorys

W 1997 ukończył na Uniwersytecie Śląskim studia na kierunku literaturoznawstwo. W 2001 na podstawie rozprawy pt. Barok w poezji nowołacińskiej na Śląsku na Wydziale Filologicznym UŚl otrzymał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: literatura łacińska. Tam też w 2011 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, po czym został profesorem nadzwyczajnym na tym wydziale.

Jest członkiem Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach, kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej "Juliusz”, Towarzystwa Literackiego im. T. Parnickiego, Verein für Geschichte Schlesiens e.V. i CompaRes – International Society for Iberian-Slavonic Studies, Johannes-Bobrowski-Gesellschaft e.V., prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego.

W 2015 otwierał listę kandydatów komitetu Zjednoczeni dla Śląska do Sejmu, otrzymując 5010 głosów. We wrześniu 2018 wygrał konkurs na nowego dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

                                     

2. Charakterystyka twórczości

Autor szkiców o dawnej i współczesnej kulturze Śląska, retoryce, literaturze średniowiecznej, ekspresjonizmie niemieckim. Opublikował dwie książki na temat teologii św. Piotra Damianiego 1007–1072. Wraz z Tadeuszem Sławkiem redaguje serię komparatystyczną "Civitas Mentis” "Civitas Mentis". Wydał z prof. Aleksandrą Kunce zbiór esejów pt. "Myśleć Śląsk” Katowice 2007. Autor napisanych po śląsku "Listów z Rzymu” Katowice 2008. Współpracownik Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka w Warszawie. W 2010 ukazała się jego książka podejmująca problem nowej komparatystyki pt. "Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej”, która była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2011 w kategorii "eseistyka”. W 2011 wydano pod jego redakcją "99 książek, czyli mały kanon górnośląski” Księgarnia św. Jacka, Katowice.

                                     

3.1. Publikacje Twórczość literacka i naukowa

  • Listy z Rzymu, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008, ​ISBN 978-83-7030-619-9 ​.
  • Rajska radość. Św. Piotr Damiani, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2005, ​ISBN 83-87819-04-2 ​.
  • Św. Piotr Damiani, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ​ISBN 83-7318-649-2 ​.
  • Oczy Charibelli: ślady petrarkizmu w siedemnastowiecznej łacińskiej poezji śląskiej, wspólnie z Dariuszem Rottem, Fundacja "Pallas Silesia", Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Katowice-Pszczyna 2004, ​ISBN 83-914893-4-5 ​.
  • Myśleć Śląsk: wybór esejów, wspólnie z Aleksandrą Kunce, posł. Aleksander Nawarecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ​ISBN 83-226-1594-9 ​.
  • Święta Medea: w stronę komparatystyki pozasłownej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, ​ISBN 978-83-226-1922-3 ​.
                                     

3.2. Publikacje Redakcja, współredakcja, opracowania, przekłady wybór

  • Bradius V. Maurus III, Autumni Silesiaci: haicua latina / Śląska jesień: łacińskie haiku, red., przekł. Kotórz Mały 2013: przełożył Zbigniew Kadłubek ​ISBN 978-83-936190-2-3 ​ – jest to pierwsze tłumaczenie literatury klasycznej na etnolekt śląski.