Poprzednia

ⓘ Chemical and Process Engineering (czasopismo)
                                     

ⓘ Chemical and Process Engineering (czasopismo)

Chemical and Process Engineering – czasopismo naukowe, wydawane przez Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, w którym są publikowane artykuły dotyczące różnych procesów i operacji jednostkowych, np.

  • problemów matematycznego modelowania transportu pędu, ciepła i masy,
  • wyników badań doświadczalnych w tym zakresie.

Obejmuje zarówno podstawowe problemy fizykochemiczne np. równowaga i kinetyka reakcji chemicznych jak analizy dotyczące procesów zintegrowanych, w tym np. zagadnienia inżynierii bioprocesowej. Od 2011 roku wszystkie artykuły są drukowane w języku angielskim. Roczniki czasopisma są dostępne w większości uczelni technicznych w Polsce.

Merytoryczny zakres publikowanych materiałów ilustrują tytuły kilku artykułów, opublikowanych w 2011 roku:

  • Jacek Kalina: Modelling of fluidized bed biomass gasification in the quasi-equilibrium regime for preliminary performance studies of energy conversion plants.
  • Stanisław Gil i wsp.: Changes in total active centres on particle surfaces during coal pyrolysis, gasification and combustion,
  • Zdzisław Jaworski i wsp.: A comparative study of thermodynamic electrolyte models applied to the Solvay soda system,
  • Andrzej Rusin i wsp.: Modelling the effects of failure of pipelines transporting hydrogen,