Poprzednia

ⓘ Przemysł Chemiczny (czasopismo)
                                     

ⓘ Przemysł Chemiczny (czasopismo)

Przemysł Chemiczny – polskie czasopismo naukowo-techniczne prezentujące artykuły naukowo-techniczne dotyczące technologii chemicznej w różnych gałęziach produkcji i przetwórstwa, inżynierii chemicznej i procesowej, aparatury chemicznej. Czasopismo porusza również ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju przemysłu chemicznego, problemy bazy surowcowej, racjonalnej gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Publikuje aktualne informacje, np. o konferencjach naukowo-technicznych, wydarzeniach w zakładach krajowych i zagranicznych, pracach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i SITPChem.

Czasopismo znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej od 1964 roku. Impact factor w 2015 roku wynosił 0.367, co odpowiada poziomowi odpowiednich czasopism z Kanady, Indii lub Izraela.

Merytoryczny zakres publikowanych artykułów ilustrują przykłady zaczerpnięte z rocznika 2010:

 • Kamieński, J.; Spytkowski, S. Wytwarzanie zawiesin ciała stałego w aparacie z dwoma mieszadłami
 • Krasiński, A. Koalescencja kropel w strukturach porowatych oraz aparatura do rozdzielania układów niejednorodnych ciecz-ciecz
 • Peryt-Stawiarska, S.; Jaworski, Z.; Antosik, K. Zastosowanie metody oscylacyjnej do badania właściwości lepkosprężystych roztworu soli sodowej karboksymetylocelulozy
 • Białowicz, K.; Trypuć, M.; Kiełkowska, U. Strącanie węglanu wapnia z płynu podestylacyjnego i ługu pofiltracyjnego z metody Solvaya w temperaturze 293 K. Cz. 1, Wykorzystanie roztworów stężonych
 • Kicko-Walczak, E.; Półka, M. Wpływ bezhalogenowej modyfikacji nienasyconych żywic poliestrowych i laminatów poliestrowo-szklanych na ograniczenie ich palności
 • Baczyński, T. Bioremediacja gruntów zanieczyszczonych pestycydami chlorowanymi: przegląd technologii zastosowanych w pełnej skali
 • Szemień, M.; Kałędkowski, B.; Skórka, T.; Napiórkowski, S. Zastosowanie pomiarów konduktometrycznych do śledzenia postępu reakcji w syntezie żywic fenolowo-formaldehydowych z udziałem zasadowych katalizatorów
 • Sarbak, Z. Właściwości fizykochemiczne modyfikowanych zeolitów typu Y oraz ich aktywność adsorpcyjna w usuwaniu modelowych związków odorowych
 • Stasiek, J. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne ślimaków wytłaczarek: informacja techniczna
 • Kiełkowska, U.; Białowicz, K.; Mazurek, K.; Trypuć, M. Ekstrakcja wanaduV z mieszaniny po syntezie metawanadanuV potasu
 • Wroński, G.; Łuczak, A. Odzysk złota i innych metali ze zużytego sprzętu elektronicznego przy zastosowaniu procesów hydrometalurgicznych
 • Pakuła, M.; Świątkowski, A.; Darlewski, W.; Biniak, S.; Trykowski, G.; Młynarczyk, M. Wykorzystanie woltamperometrii do oceny zużycia węgla aktywnego stosowanego do oczyszczania produktów w przemyśle farmaceutycznym
 • Makarewicz, E.; Dobiała, I.; Uziałło, K. Badania reologiczne plastizoli polichlorku winylu podczas przechowywania
 • Kocemba, I.; Pecyna, I.; Rynkowski, J. M. Katalizatory reakcji selektywnego utleniania CO w obecności H 2
                                     
 • definiuje substancje jako pierwiastki chemiczne i ich związki występujące w stanie naturalnym lub produkowane przez przemysł a preparaty jako mieszaniny lub
 • antyapuchtinowskiej. Ukończył następnie studia chemiczne za granicą. Osiadł później w Warszawie i podjął pracę w przemyśle cukrowniczym. Przebywał również na Ukrainę
 • Odry przez zakłady przemysłowe położone w województwie szczecińskim Przemysł Chemiczny 1960 T. Rosner i wsp., Stopień polimeryzacji polialkoholu winylowego
 • jako nauczyciel akademicki i naukowiec ściśle współpracujący z przemysłem chemicznym Kolejne stopnie naukowe uzyskał w latach: doktorat 1933 habilitacja
 • Commun. recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z chemii. Jak sama nazwa wskazuje, w czasopiśmie tym znajdują się głównie
 • projektantów i służb utrzymania ruchu związanych z gazownictwem, przemysłem rafineryjnym i chemicznym jak również farmacją. Kwartalnik porusza zagadnienia: eksploatacyjne
 • obudowy skuterów i wozów ciężarowych, przyczepy campingowe itp. przemysł chemiczny petrochemiczny i spożywczy rurociągi, zbiorniki, wanny galwanizerskie

Użytkownicy również szukali:

przemysł chemiczny punktacja, przemysł chemiczny w polsce, przemysł chemiczny wymagania dla autorów,

...
...
...