Poprzednia

ⓘ E-finanse




                                     

ⓘ E-finanse

Financial Internet Quarterly – polski kwartalnik naukowy, publikowany w formie on-line, koncentrujący się na zagadnieniach związanych z szeroko pojętymi finansami.

Czasopismo wydawane jest od 2005 r. przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W skład każdego numeru wchodzą artykuły naukowe recenzowane także za granicą przez znanych specjalistów z branży finansowej. Członkami międzynarodowej Rady Programowej czasopisma są m.in.: Prof. Krzysztof Opolski Uniwersytet Warszawski, Prof. Janusz Ostaszewski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Prof. Stanisław Owsiak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Prof. Javier Santoma IESE Business School i Prof. Javed Hussain Birmingham City University.

Tematyka artykułów obejmuje zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, ubezpieczeń, bankowości, rachunkowości, rynków kapitałowych oraz prawnych aspektów zarządzania finansami podmiotów gospodarczych. Wszystkie artykuły ukazują się w języku angielskim. Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych repozytoriach czasopism. W czasopiśmie publikowali m.in. Leszek Balcerowicz, Jan Winiecki i Krzysztof Rybiński.