Poprzednia

ⓘ Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
                                     

ⓘ Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

24 lipca 1951 roku w aktach Wojewódzkiej Rady Narodowej zarejestrowano Wojewódzka Bibliotekę Publiczną. Początkowo biblioteka mieściła się w gmachu Prezydium WRN, w 1953 roku przeniesiono ją do odrestaurowanego budynku przy ul. Piastowskiej 18. Dwa lata później nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z Miejską Biblioteką Publiczną, w 1961 roku bibliotece nadano imię Emanuela Smołki, założyciela pierwszych czytelń ludowych na Śląsku. W 1967 roku WBP otrzymała zrujnowany zamek w Rogowie Opolskim, który otwarto po remoncie w 1976 roku. Zgromadzono w nim najcenniejsze, zabytkowe zbiory biblioteki. W 1992 roku biblioteka podzieliła się na dwie odrębne instytucje: Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Miejską Bibliotekę Publiczną. W czasie lipcowej powodzi 1997 roku, biblioteka straciła znacząca część swoich zbiorów, uległy zniszczeniu budynki biblioteki. Bibliotekę otwarto po remoncie w lutym 1999 roku. W 2006 roku WBP otrzymała status publicznej biblioteki naukowej. W maju 2010 roku uruchomiono Opolską Bibliotekę Cyfrową.

                                     

1. Zadania

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu gromadzi, opracowuje i udostępnia różnego rodzaju zbiory, ze wszystkich dziedzin wiedzy. Pełni funkcję ośrodka informacji i bibliografii. Specjalizuje się w gromadzeniu i rejestrowaniu dokumentów regionalnych. Sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią publicznych bibliotek samorządowych w województwie opolskim oraz pełni zadania powiatowe dla powiatu opolskiego ziemskiego. Biblioteka prowadzi również bogatą działalność edukacyjną i kulturalną. WBP w Opolu udostępnia swoje zbiory oraz bazy komputerowe w agendach Działu Udostępniania: czytelni, wypożyczalni, czytelni internetowej, czytelni w zamku w Rogowie, Oddziale Zbiorów Obcojęzycznych, Oddziale Muzycznym, Bibliotece Austriackiej - Österreich-Bibliothek oraz w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym.

                                     

2. Zbiory

Podstawę zbiorów bibliotecznych stanowi księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy oraz literatura piękna. Najcenniejsza kolekcja biblioteki stanowią zbiory zabytkowe: rękopisy, starodruki, grafika i kartografia zabytkowa. Biblioteka posiada również bogate zbiory regionalne dotyczące Śląska. Zbiory zabytkowe i regionalne przenoszone są na nośniki cyfrowe i udostępniane w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej. Część unikatowych zbiorów wchodzi w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Zbiory obcojęzyczne to literatura piękna i popularnonaukowa w różnych językach przede wszystkim niemieckim i angielskim, podręczniki i inne materiały do nauki języków oraz czasopisma zagraniczne. Zbiory audiowizualne tworzą: książka mówiona audiobook, płyty z nagraniami muzyki poważnej i rozrywkowej, filmy na płytach DVD. W zbiorach WBP znajdują się również czasopisma ogólnopolskie i regionalne gromadzone od lat kilkudziesięciu, dokumenty życia społecznego, druki ulotne, pocztówki i fotografie.

                                     

3. Bibliotekarz Opolski

Internetowe czasopisma bibliotekarskie, którego stronę otwarto w 2011 roku, jest kontynuacją poradnika instrukcyjno-metodycznego "Pomagamy sobie w pracy”, wydawanego przez bibliotekę od 1956 roku. Jego łamy służą bibliotekarzom wszystkich sieci bibliotecznych z całego województwa i kraju: wymianie informacji i doświadczeń zawodowych oraz prezentacji działalności i osiągnięć bibliotek.

Użytkownicy również szukali:

biblioteka obcojęzyczna opole, wbp olsztyn,

...
...
...