Poprzednia

ⓘ Alfred Czesla
Alfred Czesla
                                     

ⓘ Alfred Czesla

Urodził się w Mrągowie Sensburg na Mazurach. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, doktor socjologii. Ponad dwadzieścia lat był adiunktem na Wydziale Humanistycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie i kierownikiem Pracowni Analiz Społecznych w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych. W latach 1993–2013 pracował w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie jako ekspert i analityk regionalnego rynku pracy. Jest autorem licznych publikacji na temat przezwyciężania bezrobocia na Warmii i Mazurach. Od 1970 roku mieszka w Olsztynie.

Jest członkiem parafii w Olsztynie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Mazurski działacz społeczny i jeden z liderów ruchu mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach. W latach 1990–1993 współzałożył stowarzyszenia mniejszości niemieckiej w: Mrągowie, Olsztynie, Ostródzie i Związek Stowarzyszeń Niemieckich na Warmii i Mazurach/Dach Verband, a w 1999 roku Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie. W 1994 roku współtworzył "Mitteilungsblatt - Monatsschrift Der Deutschen im Ermland und in Masuren" - Miesięcznik dla Niemców na Warmii i Mazurach. W latach 1996-2006 był przewodniczącym Rady Programowej w Polsko-Niemieckim Centrum Młodzieży w Olsztynie. Jest bardzo silnie zakorzeniony w regionie i osobiście zaangażowany w rozwój swojej małej ojczyzny – Warmii i Mazur. Aktywnie uczestniczy w rozwoju ruchu ekumenicznego w diecezji mazurskiej. Współorganizator i moderator polsko-niemieckich konferencji i seminariów na temat mniejszości narodowo-etnicznych i lokalnego rynku pracy. Autor prac na temat mniejszości religijnych i etniczno-narodowych na Warmii i Mazurach. Współpracownik czasopism: "Mitteilungsblatt” Olsztyn, "Wochenblatt” Opole, "Zwiastun Ewangelicki” Bielsko-Biała i "Allensteiner Nachrichten” Olsztyn.

                                     

1. Wybrane publikacje

 • Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Wochenblatt" nr 9 1456, Opole- Oppeln 28 II - 5 III 2020, s.7.
                                     

2. Nagrody i Odznaczenia

 • 2012: Złoty Krzyż Zasługi.
 • 2010: Medal Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie "Za Zasługi na Rzecz Rynku Pracy”.
 • 2001: Medal "Za Zasługi Dla Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej”.
 • 2010: Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • 2001: Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury”.
 • 2010: Złoty Medal za Długoletnią Służbę.
 • 2011: Medal "Za zasługi Dla Mniejszości Niemieckiej w Polsce”.
 • 2002: Medal "Za zasługi Dla Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur”.
 • 2016: Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.
 • 2000: Srebrny Krzyż Zasługi.