Poprzednia

ⓘ Minimum Descent Altitude/Height
                                     

ⓘ Minimum Descent Altitude/Height

Minimalna wysokość bezwzględna zniżania

Minimalna wysokość względna zniżania ang. Minimum Descent Height, MDH

Są to odpowiednio: wysokość bezwzględna lub wysokość względna przy podejściu nieprecyzyjnym lub przy podejściu z okrążeniem, poniżej której zniżanie nie może być wykonane bez wzrokowego kontaktu z terenem.

Wymagany kontakt z terenem oznacza widzenie części pomocy wzrokowych lub strefy podejścia w odstępie czasu wystarczającym dla oceny przez pilota pozycji statku powietrznego i szybkości jej zmian w odniesieniu do nominalnego toru lotu. W przypadku podejścia z okrążeniem wymagany jest kontakt wzrokowy z terenem otaczającym drogę startową.