Poprzednia

ⓘ Świadkowie Jehowy w województwie śląskim
                                     

ⓘ Świadkowie Jehowy w województwie śląskim

Świadkowie Jehowy w województwie śląskim – wspólnota religijna Świadków Jehowy w województwie śląskim. Liczba głosicieli na terenie województwa wynosi ok. 41 084. W lutym 2020 roku na terenie województwa znajdowały się miejsca zgromadzeń 201 zborów.

                                     

1.1. Historia Początki

Historia Świadków Jehowy w województwie śląskim sięga początku XX wieku, kiedy działalność rozpoczęli tu niemieccy wyznawcy, a we wschodniej i północnej części obecnego województwa także polscy.

Jedną z pierwszych rodzin, które zainteresowały się Biblią byli Otrębscy z Ząbkowic Będzińskich/Ząbkowic dzisiaj dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Wkrótce powstał zbór w Ząbkowicach Będzińskich, a także w okolicy Zawiercia, w Porębie. Grupy te od początku spotykały się ze sprzeciwem lokalnych władz. Działalnością kaznodziejską objęto teren od Częstochowy po Rudę Śląską oraz od Tarnowskich Gór po Miechów.

W roku 1924 na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej w Siemianowicach obecnych było – 35 osób, w Borach obecnie dzielnica Jaworzna – 34, a w Kozach 24 osoby. Konwencja z udziałem około 350 osób odbyła się w dniach 1–3 listopada 1924 roku w Domu Górnika w Jaworznie–Borach.

W roku 1925 zanotowano liczbę 30 wyznawców w Siemianowicach Śląskich. W 1927 roku w Rudzie Śląskiej było 21 wyznawców, a w zborze w Gliwicach – 55. W kwietniu 1926 roku rozpoczęto regularną działalność kaznodziejską w okolicach Częstochowy, gdzie wkrótce powstał duży zbór oraz w okolicach Siewierza.

W roku 1928 dwóch wyznawców rozpoczęło działalność na terenie obecnego powiatu cieszyńskiego, w okolicach Wisły. W 1929 roku przybył do Wisły inny wyznawca – Jan Gomola, który za pomocą gramofonu odtwarzał wykłady biblijne. Pierwszym wyznawcą z okolic Wisły został Andrzej Raszka, następnie Jerzy i Andrzej Pilchowie, z którymi wiedzą biblijną dzielił się przybyły z Francji Andrzej Tyrna.

Na początku lat 30. XX wieku zbory działały również w Blachowni, w Blanowicach obecnie dzielnica Zawiercia, Chorzowie, Częstochowie, Porębie, Sosnowcu, Myszkowie, Dąbrowie Górniczej, Niemcach obecnie dzielnica Sosnowca, Zawierciu, Ząbkowicach i Strzemieszycach obecnie dzielnice Dąbrowy Górniczej i Zebrzydowicach. W roku 1930 w Zabrzu wyświetlana była Fotodrama stworzenia, a zebrania odbywały się również w Sośnicy. W roku 1932 roku powstała Sala Królestwa w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach Będzińskich przy ul. Klubowej. Od 15 do 16 maja 1932 roku w wynajętej sali przy ul. Jasnej w Sosnowcu odbyła się konwencja, na której zostali ochrzczeni pierwsi wyznawcy z centrum Dąbrowy Górniczej Marian i Stanisława Kowal. W konwencji brały udział osoby z rejonu Katowic, Myszkowa, Dąbrowy Górniczej, Rudy Śląskiej i Częstochowy. W dniach 18 i 19 czerwca 1932 roku konwencja odbyła się także w Bytomiu przy Pieler Str. 17. W roku 1932 i 1933 zbory w Bytomiu, Gliwicach, Raciborzu i Zabrzu odwiedził Robert Arthur Winkler. 14 stycznia 1934 roku w Bielsku odbył się chrzest.

W latach 30. XX wieku pojawili się pierwsi wyznawcy w innych miejscowościach, m.in. w Ustroniu, Bielsku Białej, Katowicach, Częstochowie, Harbutowicach i Cieszynie. W roku 1935 władze francuskie zarządziły deportację górników polskiego pochodzenia, wskutek czego kilkunastu współwyznawców z Francji, a potem również z Belgii powróciło do wschodniej części obecnego województwa. Ze Stanów Zjednoczonych powrócili m.in. Jan Pniak oraz Kiedra. 4 lutego 1934 roku odbyła się kolejna konwencja w Sosnowcu. Regularną działalność kaznodziejską prowadzono nie tylko w okolicach Dąbrowy Górniczej, ale również w okolicach Łaz i Olkusza. W dniach od 3 lipca do 8 sierpnia zbór w Ząbkowicach odwiedził Ludwik Kinicki z Warszawy, który był redaktorem polskojęzycznej edycji "Złotego Wieku” obecnie "Przebudźcie się!”.

W II. połowie lat 30. XX wieku grupy wyznawców zostały utworzone m.in. w Łazach, Błędowie, Ujejscu, Przeczycach, Turzej, Siewierzu, Sławniowie, Piaskach i Wygiełzowie.

W 1935 roku na terenie dzisiejszego województwa śląskiego działalność kaznodziejską prowadzili pionierzy. Jednym z nich był Franciszek Zieliński, który działał m.in. w Dąbrowie Górniczej, gdzie powstał zbór. Zebrania w centrum tego miasta odbywały w domu Mariana Korala.

W roku 1936 zebrania zboru w Częstochowie odbywały się w lokalu przy ul. Narutowicza 67/69. Pod tym adresem mieściła się też filia administracji czasopisma "Złoty Wiek”.

W roku 1937 w Rudzie Śląskiej było 30 głosicieli, działała również grupa w Radlinie. W 1939 roku w Wiśle było już 140 głosicieli około 12% ogółu Świadków Jehowy w ówczesnej Polsce.

                                     

1.2. Historia Prześladowania w okresie II wojny światowej

W czasie II wojny światowej wielu wyznawców zostało osadzonych w obozach koncentracyjnych; wśród pierwszych osadzonych w Auschwitz-Birkenau w roku 1940 byli m.in.: Jan Otrębski z Ząbkowic, Józef i Stefan Guzikowie z Błędowa, Aniela Kaczmarczyk z Łośnia. Z Grabowej: Jan Bachowski, Władysław i Grzegorz Guzikowie, Aleksander i Władysław Przyłuccy; z Niegowonic: Stanisław Kubasik, Mieczysław Mstowski i Stanisław Nowak. Paul Bieloch, Feliks Oremek, Ludwik Kutschera, Konrad Wróbel, Alfons Urban z Rudy Śląskiej, Henryk Sobik z Rybnika, Konrad Grabowy z Bytomia; Erich Gorecki, Karol Ceglarek, Leopold Ryś z Piekar Śląskich; Otylia Weber z Błeszna współcześnie dzielnica Częstochowy. W pierwszych transportach do tego obozu przewieziono Świadków Jehowy aresztowanych na terenie rejencji katowickiej oraz z więzienia w Sosnowcu. Wielu Świadków Jehowy zostało aresztowanych w czasie domowych rewizji oraz łapanek. Wśród nich znajdowali się Stanisław Ociepka z Myszkowa, Józef Duda że Strzemieszyc i Mikołaj Płoszaj z Sosnowca, którzy zginęli bez śladu.

Wiosną 1942 roku naziści aresztowali 17 Świadków Jehowy z Wisły i Ustronia. Najczęściej powodem ich aresztowania była odmowa pracy w organizacji Todt bądź służby w Wehrmachcie. Na szczególną uwagę zasługują deportowani do Auschwitz-Birkenau członkowie rodzin Pilchów 21 osób, Poloków, Szalbotów i Wantoloków. W ciągu trzech miesięcy pobytu w obozie 15 z nich zmarło.

Heinrich Himmler osobiście nakłaniał wyznawców w 1941 roku do podpisania oświadczenia o wyrzeczeniu się wiary, jednak nikt tego nie uczynił. M. Kaleciński, który został aresztowany wraz z kilkoma innymi współwyznawcami na początku wojny w Bukownie za odmowę pracy na rzecz Trzeciej Rzeszy, wspomina: "Niemcy zamierzali wcielić nas do straży ogniowej, która wówczas była służbą paramilitarną. Kazali podpisać oświadczenie, że nie jesteśmy Żydami i że będziemy sumiennie wykonywali wszelkie zadania na rzecz hitlerowskiego państwa. Nie mogliśmy na to przystać, zgodnie bowiem z regułami naszej wiary, nie możemy być żołnierzami ani pracować na rzecz wojska. ”

Za karę Kaleciński wraz z Cebą trafili do obozu przejściowego w Mysłowicach. Tam próbowano wcielić ich do grupy zajmującej się łapaniem zbiegłych więźniów. Odmówili, choć sam landrat straszył ich, że "pójdą do nieba przez komin ”. Czekał ich wieloletni koszmarny szlak: Jaworzno II, Birkenau, w końcu obóz śmierci w Mauthausen-Gusen. Tam próbowano zatrudnić ich w fabryce uzbrojenia. Odmówili. "Gestapowcy bili nas dwójkami, jakby zabawiali się w jakąś potworną grę. W ruch szły pięści, pałki i obcasy. To cud, że niektórzy z nas przeżyli ” – wspomina Cebo. W roku 1945 wszystkie wyczerpane powróciły do domu. W Sławniowie pięcioosobowa rodzina została rozstrzelana z powodu przynależności do Świadków Jehowy.

W innych obozach koncentracyjnych na terenie III Rzeszy przebywali też Świadkowie Jehowy z Niegowonic, Sosnowca, okolic Częstochowy, Zabrza.

W czasie II wojny w ścisłej konspiracji odbywały się zebrania, na których czasami odbywały się chrzty nowych wyznawców; n.p. 10 grudnia 1940 roku w Bytomiu-Bobrku, 15 maja 1940 roku w Ząbkowicach Będzińskich.

                                     

1.3. Historia Okres powojenny, prześladowania

Po zakończeniu II wojny światowej w samej Wiśle działały już 3 zbory. W styczniu 1946 roku w powiecie zawierciańskim było 23 Świadków Jehowy, na terenie powiatu gliwickiego – 100 i podobnie na terenie powiatu lublinieckiego. W Katowicach ok. 50 głosicieli korzystało z Sali Królestwa przy ul. Paderewskiego 6, podobnie w Będzinie przy ul. Kołłątaja 37 i w Gliwicach. We wrześniu 1946 roku na konwencji w Katowicach, obecnych było 5300 osób z całego kraju. Pierwsi głosiciele na terenie obecnego powiatu myszkowskiego m.in. Rajczykowie w miejscowości Choroń i lublinieckiego pojawili się w grudniu 1946 roku. W roku 1946 odbyły się konwencje także w Częstochowie i Zawierciu. W październiku 1946 cztery pionierki podjęły działalność kaznodziejską w Bielsku, w którym Świadkami Jehowy była tylko jedna rodzina. Wkrótce wszyscy zostali aresztowani i pobici przez funkcjonariuszy UB. Zebrania organizowano w wynajmowanej sali na rynku. Współwyznawcy z Drogomyśla wygłaszali w niej wykłady biblijne. Po dziesięciu miesiącach od przyjazdu pionierek w Bielsku powstał zbór, a one zostały skierowane do Mikołowa, później do Katowic, Hajduk, Dziedzic i Komorowic. Zebrania organizowano również w Domu Kultury w Zabrzu.

W grudniu 1947 roku na terenie województwa śląsko-dąbrowskiego działało 48 zborów. W 1949 roku zbór w Będzinie miał swoją Salę Królestwa przy ul. Kołłątaja 37, w Drogomyślu działało 30 głosicieli, 25 w Ornontowicach, podobnie w Makoszowach, Mysłowicach, Tychach, Rybniku, Knurowie, Dąbrowie Górniczej, Pszczynie, Raciborzu i Zagórzu k. Myszkowa.

Pewną liczbę wyznawców wtrącono do więzienia w Zawierciu za niepodpisanie w roku 1950 politycznego sztokholmskiego apelu pokoju. "Najpierw znalazł się tam Władysław Drabek z Poręby. Zamknięto go w ciemnej piwnicy wypełnionej wodą po kolana. W kącie leżał stos drewna, na którym można było trochę posiedzieć z podkurczonymi nogami. Po dwóch dniach cela zapełniła się innymi braćmi, którzy również nie podpisali apelu. Od czasu do czasu strażnicy podawali kubły, żeby aresztowani mogli załatwić swoje potrzeby. Kto nie zdążył na czas, drugi raz już kubła nie dostał. Nic więc dziwnego, że po kilku dniach woda obrzydliwie cuchnęła ” – Rocznik Świadków Jehowy 1994, s. 225.

Aresztowania dotknęły też Świadków Jehowy w innych miastach m.in. w Będzinie.

Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa prowadzili sprawy przeciwko Świadkom Jehowy; m.in. o kryptonimach "Farba”, dotycząca nielegalnej drukarni w Jaworznie Borach 1960 oraz "Gospodarz”, dotycząca nielegalnej drukarni w Strzemieszycach Wilekich obecnie dzielnica Dąbrowy Górniczej, "A-7”, "A-8”, "Antena”, "B-2” dotyczące działalności na terenie Czeladzi, "Babilon”, "Cień”, "Gospodarz”, "Jehowa”, "Maszynistka”, "Osadnik”, "Pionier” dotycząca działalności w Ślemieniu, "Poszukiwani”, "Prince”, "Sługa” dotycząca działalności w Rajczy "Strzecha”, "Uciekinier”, "Wybrańcy” oraz o działalności na terenie Sosnowca kryptonim "Świadek”; "Sekta” – dotycząca Świadków Jehowy zatrudnionych w KWK "Kazimierz-Juliusz”. Podobnie było w Drogomyślu, Mysłowicach, Skoczowie, Radzionkowie, Gliwicach, Lublińcu, Katowicach, Żywcu, Myszkowie, Zebrzydowicach, Lędzinach, Bobrownikach, Zawierciu, Siewierzu dotycząca działania nielegalnej drukarni w Sulikowie w 1963 roku, Jaworznie, Aleksandrii, Grabowni, Łazach, Mikołowie, Porębie, Pyskowicach, Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, Tychach, Chorzowie, Kisielowie, Cieszynie, Częstochowie, Bielsku-Białej, Wiśle, Istebnej, Jaworznie, Będzinie oraz w związku z działającą w latach 1970–1980 nielegalną drukarnią w Żarkach.

W latach 50. i 60. XX wieku powstały następne grupy wyznawców w okolicach Zawiercia, Pilicy, Łaz. Na przykład w okolicach Złożeńca, w działalności kaznodziejskiej i w prowadzeniu zebrań religijnych pomagali współwyznawcy z Bydlina. W następnych latach – w czasie zakazu działalności – zbory rosły liczebnie, powstawały wciąż nowe zbory, głównie w rozrastających się dużych miastach przemysłowych: Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku, Częstochowie, Jaworznie, Mysłowicach, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Rudzie Śląskiej, Żorach, Tychach, Mikołowie, Tarnowskich Górach i innych.

27 lipca 1958 roku Świadkowie Jehowy zorganizowali zgromadzenie w lesie koło rybnickiego Wielopola, według lokalnych władz brało w nim udział kilkaset osób z powiatu rybnickiego. Dwóch organizatorów tego spotkania, zostało ukaranych grzywną w kwocie po 1500 zł. Podobne zgromadzenie odbyło się w lesie koło Wodzisławia Śląskiego.

W połowie lat 60. XX wieku najpierw na Śląsku Cieszyńskim rozpoczęto – jako pierwsze w Polsce – organizowanie tzw. konwencji leśnych. Świadkowie Jehowy za działalność religijną oraz za odmowę służby wojskowej byli skazywani na kary więzienia. Drukowanie ich publikacji było prowadzone konspiracyjnie w ukrytych ośrodkach drukarskich na terenie województwa.

Pod koniec lat 70. XX wieku niektórym Świadkom udało się wyjechać na kongresy poza granice Polski – najpierw do Lille we Francji, potem do Kopenhagi w Danii "Zwycięska wiara” 1978), w roku 1980 "Miłość Boża” i w 1981 roku "Lojalność wobec Królestwa” do Wiednia, a w latach 90. XX wieku i w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku, oficjalne delegacje z tutejszych zborów uczestniczyły w kongresach międzynarodowych w Niemczech, Austrii, w Ekwadorze, Francji, Rosji, Czechach, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, na Węgrzech i na Ukrainie. Od roku 1982 rozpoczęto ponownie wynajmować hale sportowe, a w następnych latach również stadiony na zgromadzenia. Pod koniec lat 80. XX w. rozpoczęto wynajmować sale, w których odbywały się zebrania zborowe np. w Sławkowie odbywały się w MDK. W 1984 roku Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Bielsku-Białej prowadził sprawę o kryptonimie "Koneser”, która dotyczyła "usiłowania zorganizowania przemytu nielegalnej literatury religijnej w językach gruzińskim, ukraińskim i łotewskim na teren ZSRR”.                                     

1.4. Historia Rozwój działalności

Szczególnie od 70. XX wieku głosiciele w lecie prowadzą grupową wyjazdową działalność kaznodziejską na terenach, gdzie jest mniej wyznawców.

Od roku 1982 kongresy rozpoczęto organizować w wynajętych halach i na stadionach m.in w Katowicach i Sosnowcu. W roku 1983 w katowickim Spodku odbył się kongres pod hasłem "Jedność dzięki Królestwu”, w którym wziął udział członek Ciała Kierowniczego Theodore Jaracz. W lutym 1984 roku na krytym basenie w Jaworznie odbył się specjalny program z okazji chrztu. W 1985 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się pierwszy w Polsce kongres międzynarodowy – pod hasłem "Lud zachowujący prawość”. Przybyli delegaci z 16 krajów. Liczba obecnych wyniosła 31 555 osób, ochrzczono 1001 osób. Przed kongresem 10.5 tys. ochotników naprawiło ławki o łącznej długości około 35 km, wyremontowali też inne obiekty stadionu. W latach 1986–1988 kongresy odbywały się m.in. na Stadionie Ludowym w Sosnowcu. W 1988 roku na tym stadionie odbył się kongres pod hasłem "Sprawiedliwość Boża”, w którym uczestniczyło ponad 18 000 osób, w tym delegacje m.in. z NRD, RFN, Węgier, Wielkiej Brytanii i ZSRR.

W Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu tamtejszy zespół operuje Świadków Jehowy bez krwi od 1986 roku i wykonał już przeszło 140 takich zabiegów. Podobnych zabiegów dokonuje zespół w Klinice Kardiochirurgii w Katowicach.

Po raz drugi kongres międzynarodowy – pod hasłem "Prawdziwa pobożność” – odbył się na chorzowskim stadionie w sierpniu 1989 roku. Uczestniczyło w nim 65 710 osób, a ochrzczono 2663 osoby. Część programu tłumaczono jednocześnie na 15 języków. 36 tys. delegatów, którzy przybyli z ponad 37 krajów zakwaterowano głównie u polskich współwyznawców. Do transportu wynajęto autobusy i specjalne składy pociągów.

Od lat 90. XX wieku powstały Sale Królestwa i kolejne zbory. Od XXI w. powstały zbory obcojęzyczne, języka angielskiego i rosyjskiego w Katowicach, j. ukraińskiego w Bielsku-Białej 2019 oraz grupy j. angielskiego w Zabrzu 2014; j ukraińskiego w Katowicach 2018, Częstochowie 2019, Gliwicach 2019 i Tychach 2019 oraz j. rosyjskiego w Częstochowie 2019, Jaworznie i Zawierciu 2019.

W latach 90. XX wieku zgromadzenia obwodowe i jednodniowe zgromadzenia specjalne odbywały się w halach sportowych. Natomiast kongresy okręgowe odbywały się na Stadionie Śląskim "Czysta mowa” 1990, "Lud miłujący wolność” 1991, "Nosiciele światła” 1992). W sierpniu 1993 roku kongres pod hasłem "Pouczani przez Boga” odbył się na tym samym stadionie, a w lipcu 1994 roku w kongresie pod hasłem "Bojaźń Boża” wzięło udział ponad 30 000 osób, a 712 zostało ochrzczonych. Udział w pracach porządkowych na Stadionie Śląskim przed kongresem wzięło ponad 5 tysięcy wolontariuszy. Kongres pod hasłem "Rozradowani chwalcy Boga” z powodu remontu Stadionu Śląskiego odbył się w lipcu 1995 roku na stadionach: Górnika Zabrze, Włókniarza Częstochowa, Miejskim w Jastrzębiu-Zdroju oraz GKS Katowice. Kolejne kongresy na tych stadionach odbyły się latem 1996 roku "Posłańcy pokoju Bożego”, 1997 roku "Wiara w słowo Boże” oraz 1998 roku "Boża droga życia”.

Od 1999 roku tutejsi wyznawcy korzystają z Centrum Kongresowego w Sosnowcu. W czerwcu 2001 roku odbyła się kolejna, 15. wizyta nadzorcy strefy. 23 czerwca w Centrum Kongresowym Świadków Jehowy w Sosnowcu przemówienie wygłosił Max H. Larson. W sierpniu 2006 roku z udziałem ponad 55 tys. obecnych odbył się trzeci kongres międzynarodowy w Chorzowie pod hasłem "Wyzwolenie jest blisko!”. Program w całości przekazywano w językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim języku migowym. Przybyło 15 tys. delegatów z ponad 15 krajów. Udział w pracach porządkowych na Stadionie Śląskim przed kongresem wzięło ponad 10 tysięcy wolontariuszy.

W 2009 roku kongres okręgowy pod hasłem "Czuwajcie!” dla części wyznawców z województwa odbył się na stadionie Górnika Zabrze, a dwa pozostałe w Centrum Kongresowym w Sosnowcu.

W czerwcu 2006 roku w ogólnopolskim konkursie Życie religijne w czasach PRL – jednostka, wspólnota, instytucja, II nagroda zespołowa przypadła za pracę pod tytułem ". lecz Jehowa stał się moją podporą – Świadkowie Jehowy w rzeczywistości PRL ”.

W roku 2012 roku miała miejsce reorganizacja zborów. 15 czerwca 2014 roku w Chorzowie zakończyły się zajęcia czwartej klasy Kursu Biblijnego dla Małżeństw. W roku 2013 rozpoczęto specjalne świadczenie publiczne na terenie wielkomiejskim obejmujące Katowice. Wdrożono też program świadczenia publicznego na terenie poszczególnych zborów za pomocą wózków z literaturą biblijną. 23 listopada 2014 roku w Centrum Kongresowym w Sosnowcu zakończyła naukę 44 klasa Kursu Biblijnego dla Braci. W roku 2015 i 2016 kongresy regionalne z powodu modernizacji Centrum Kongresowego w Sosnowcu zorganizowano w katowickim Spodku dwie tury, bielskiej Hali pod Dębowcem oraz w Hali Sportowej Częstochowa, a zgromadzenia obwodowe m.in. w Bielsku-Białej, Jaworznie i Katowicach. W kwietniu 2016 roku zorganizowano specjalną kampanię ewangelizacyjną po śląsku w gwarze cieszyńskiej. 28 maja 2017 roku w związku z wizytą w Polsce przedstawiciela Biura Głównego Świadków Jehowy, zorganizowano w Centrum Kongresowym w Sosnowcu zgromadzenie, którego program był transmitowany do Sal Królestwa i do wszystkich Sal Zgromadzeń w całej Polsce w innych Salach Królestwa został odtworzony jeszcze tego samego dnia. Przemówienie pod tytułem "Wyznaczony czas jest bliski” wygłosił David Schafer. Kolejne takie zgromadzenie w tym miejscu odbyło się 13 maja 2018 roku, a jego program był transmitowany do Sal Królestwa i do wszystkich Sal Zgromadzeń w całej Polsce w innych Salach Królestwa został odtworzony jeszcze tego samego dnia. Przemówienie "W jeszcze w większej mierze wysławiaj Jehowę” wygłosił Joel Dellinger.

25 września 2017 roku na ogólnopolskiej konferencji naukowej Pamięć Kresów. Kresy w pamięci w Gliwicach organizowanej przez IPN, przedstawiono referat "Mieliśmy wszystko., wszystko, co było potrzebne”. Kresy w pamięci Świadków Jehowy deportowanych na Syberię, w którym przedstawiono historię Operacji Północ. W dniach od 10 do 12 sierpnia 2018 roku na Stadionie Śląskim odbył się kongres regionalny pod hasłem "Bądź odważny!”. Kolejny kongres pod hasłem "Miłość nigdy nie zawodzi!” z udziałem 24 326 osób odbył się na tym stadionie w dniach od 9 do 11 sierpnia 2019 roku. Program był przedstawiany w j. polskim i rosyjskim dla 5000 delegatów rosyjskojęzycznych. 22 grudnia 2020 roku w Sosnowcu zakończyła naukę 28. klasa Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa.

                                     

2. Centrum Kongresowe Świadków Jehowy w Sosnowcu

Centrum Kongresowe znajduje się w sosnowieckiej dzielnicy – Niwka przy ul. Mikołajczyka 84. Obiekt powstał w wyniku adaptacji byłej bazy transportowej "Transgóru”, którą zakupiono 25 lutego 1997 roku. Pochodzące z lat 1961–1962 budynki zostały zaadaptowane do nowych funkcji. Od podstaw wzniesiono audytorium na 2440 miejsc oraz amfiteatr. Prace wykonywali Świadkowie Jehowy, pracując jako wolontariusze przepracowali bezpłatnie ok. 1 200 000 roboczogodzin. Centrum zostało oddane do użytku 19 czerwca 1999 roku. Cały kompleks składa się z Sali Zgromadzeń z 2440 miejscami z zamontowanymi w niej dwoma telebimami i z zadaszonego amfiteatru dla ponad 6400 osób z zamontowanymi czterema telebimami, dwóch Sal Królestwa dla miejscowych zborów oraz kilku mniejszych sal wykładowych i konferencyjnych, biblioteki, basenu do chrztu oddzielonego od głównej sali wielką szybą, kafeterii, szatni i zaplecza. W holu można zobaczyć wystawę Fioletowe trójkąty – Świadkowie Jehowy w obozach koncentracyjnych oraz ekspozycję Migawki z budowy Centrum Kongresowego. Na zewnątrz jest obszerny bezpłatny parking na około 2000 samochodów i 60 autokarów oraz zagospodarowany ogród 50 tysięcy roślin z alejkami. Obiekt zapewnia zadaszone miejsca dla około 9 tysięcy osób. Drugi tak duży obiekt kongresowy Świadków Jehowy w Europie znajduje się jedynie we Włoszech.

Z Centrum Kongresowego korzystają zbory z terenu województwa śląskiego, małopolskiego oprócz jego krańców wschodnich, południowej części świętokrzyskiego i wschodniej części opolskiego na 8 jesiennych i 18 wiosennych jednodniowych zgromadzeniach obwodowych, a w lecie na 5 kongresach regionalnych wtedy otwarty jest też amfiteatr, połączony wspólną sceną z salą główną. Z obiektu tego korzysta prawie co trzeci Świadek Jehowy w Polsce. W poprzednich latach urządzane w nim były ogólnopolskie kongresy w języku migowym program był tłumaczony na język migowy – tłumaczy było widać na telebimach. Obecnie kongresy w języku migowym odbywają się w warszawskiej Sali Zgromadzeń, a zgromadzenia obwodowe w tym języku – także w sosnowieckim Centrum Kongresowym.

W Centrum odbywały się też zajęcia Kursu Biblijnego dla Braci oraz Kurs Służby Pionierskiej. Obiekt Centrum Kongresowego można zwiedzać bezpłatnie w dni powszednie w godz. 8-12 i 13-17.

                                     

3. Zbory

Poniższa lista obejmuje zbory zgromadzające się na terenie województwa:

Na terenie miast na prawach powiatu
 • Jaworzno: 4 zbory: Południe, Śródmieście, Wschód w tym grupa rosyjskojęzyczna, Zachód
 • Świętochłowice: 2 zbory: Południe, Północ Sala Królestwa: Chorzów
 • Siemianowice Śląskie: 4 zbory: Bytków, Miasto, Michałkowice, Tuwim
 • Piekary Śląskie: 4 zbory: Północ; Szarlej Sala Królestwa: Dobieszowice; Centrum; Kamień Sala Królestwa: Bytom
 • Rybnik: 5 zborów: Centrum, Nowiny, Boguszowice, Chabrowa w tym grupa j. migowego, Niedobczyce
 • Ruda Śląska: 7 zborów: Halemba, Bykowina, Kochłowice; Południowa, Północ, Wirek
 • Chorzów: 4 zbory: Pierwszy, Batory, Stary, Północ
 • Żory: 3 zbory: Osińska, Centrum, Hańkówka
 • Jastrzębie-Zdrój: 6 zborów: Pomorska, Centrum, Cieszyńska, Stare, Turystyczna, Szeroka
 • Częstochowa: 8 zborów: Raków, Błeszno, Śródmieście, Grosz, 1000-lecie, Promenada w tym grupa ukraińskojęzyczna, Kiedrzyn, Łosień, Mydlice, Ujejsce, Ząbkowice; Strzemieszyce Sala Królestwa: Sosnowiec
 • Katowice: 13 zborów: Angielski, Bogucice, Brynów, Centrum w tym grupa ukraińskojęzyczna, Giszowiec, Ligota, Migowy, Piotrowice, Rosyjski, Wełnowiec, Wschód, Zawodzie; Zachód Sala Królestwa: Chorzów
 • Tychy: 5 zborów: Południe w tym grupa ukraińskojęzyczna, Centrum, Paprocany, Północ w tym grupa rosyjskojęzyczna, Zachód
 • Zabrze: 10 zborów: Guido, Północ, Wschód w tym grupa rosyjskojęzyczna, Zachód, Południe, Mikulczyce, Rokitnica, Helenka, Śródmieście, Biskupice
 • Sosnowiec: 12 zborów: Milowice, Pekin, Pogoń, Południe, Rudna, Sielec, Środula, Klimontów, Kazimierz, Kalinowa, Zagórze; Niwka Sala Królestwa: Jaworzno
 • Gliwice: 9 zborów: Wschód, Zachód w tym grupa ukraińskojęzyczna, Południe, Północ w tym grupa angielskojęzyczna, Łabędy, Szobiszowice, Sośnica–Północ, Sośnica–Południe, Zatorze
 • Bielsko-Biała: 9 zborów: Wschód, Zachód, Złote Łany, Leszczyny, Centrum, Wapienica, Karpaty, Migowy, Ukraiński
 • Mysłowice: 3 zbory: Centrum, Wesoła, Zachód
 • Bytom: 10 zborów: Radzionków, Stroszek, Miechowice–Południe, Miechowice–Północ, Karb, Szombierki, Wrocławska, Wschód, Centrum, Śródmieście
Na terenie powiatów
 • powiat bielski: 3 zbory: Czechowice-Dziedzice Południe, Północ, Jasienica Sala Królestwa: Landek
 • powiat będziński: 12 zborów: Będzin, Czeladź, Dobieszowice–Bobrowniki, Siewierz Sala Królestwa: Przeczyce, Sławków Sala Królestwa: Krążek, Przeczyce, Wojkowice
 • powiat cieszyński: 14 zborów: Cieszyn Północ, Południe, Drogomyśl Południe, Północ; Skoczów, Ustroń Centrum, Polana; Nierodzim – Sala Królestwa: Harbutowice; Wisła
 • powiat bieruńsko-lędziński: 2 zbory: Lędziny Hołdunów, Ziemowit – Sala Królestwa: Tychy
 • powiat częstochowski: 2 zbory: Blachownia Sala Królestwa: Częstochowa, Konopiska
 • powiat zawierciański: 5 zborów: Łazy, Poręba, Zawiercie
 • powiat gliwicki: 5 zborów: Knurów, Pyskowice Wschód, Zachód
 • powiat żywiecki: 4 zbory: Rajcza Sala Królestwa: Milówka, Żywiec
 • powiat rybnicki: 1 zbór: Czerwionka-Leszczyny Sala Królestwa: Stanowice
 • powiat mikołowski: 2 zbory: Łaziska Górne, Mikołów Sala Królestwa: Łaziska Górne
 • powiat kłobucki: 3 zbory: Kłobuck Wschód, Zachód, Krzepice
 • powiat raciborski: 2 zbory: Racibórz Wschód, Zachód
 • powiat tarnogórski: 4 zbory: Nowe Chechło, Pyrzowice Sala Królestwa: Przeczyce, Tarnowskie Góry Południe, Zachód
 • powiat myszkowski: 4 zbory: Myszków Wschód, Zachód, Poraj Południe, Północ
 • powiat lubliniecki: 4 zbory: Lubliniec, Woźniki
 • powiat pszczyński: 2 zbory: Pszczyna Sala Królestwa: Czechowice-Dziedzice, Wola k. Pszczyny
 • powiat wodzisławski: 6 zborów: Pszów Sala Królestwa: Rydułtowy, Rydułtowy Południe, Północ Wodzisław