Poprzednia

ⓘ Wiktar Huminski
                                     

ⓘ Wiktar Huminski

Wiktar Alaksandrawicz Huminski – radziecki i białoruski wojskowy, pułkownik, oficer polityczny, następnie białoruski polityk; w latach 2001–2016 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi II, III, IV i V kadencji, od 2010 roku zastępca przewodniczącego Izby Reprezentantów; zastępca przewodniczącego Republikańskiego Zjednoczenia Społecznego "Biała Ruś”.

                                     

1. Życiorys

Urodził się 3 sierpnia 1955 roku we wsi Swadbicze, w rejonie bereskim obwodu brzeskiego Białoruskiej SRR, ZSRR. Ukończył Nowosybirską Wojskowo-Polityczną Szkołę Ogólnowojskową, uzyskując wykształcenie oficera politycznego z wyższym wykształceniem, Akademię Wojskowo-Polityczną im. Klementa Gottwalda w Czechosłowacji z wyższą specjalnością wojskowo-polityczną oraz Akademię Zarządzania przy Prezydencie Republiki Białorusi, uzyskując wykształcenie menedżera ekonomisty. Posiada wojskowy stopień pułkownika. Odbywał służbę w szeregach Armii Radzieckiej jako dowódca kompanii, batalionu, pułku, zastępca kierownika wydziału politycznego dywizji czołgowej, zastępca dowódcy dywizji czołgowej, kierownik wydziału 7 Armii Czołgów, kierownik wydziału 65 korpusu armijnego, zastępca dowódcy ds. pracy wychowawczej 65 korpusu armijnego Sił Zbrojnych Republiki Białorusi.

12 kwietnia 2001 roku, w wyniku wyborów uzupełniających, został deputowanym do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi II kadencji z Borysowskiego Miejskiego Okręgu Wyborczego Nr 77. Pełnił w niej funkcję członka Komisji ds. Bezpieczeństwa Państwowego. Wchodził w skład grup deputackich "Jedność” i "Przyjaciele Bułgarii”. 16 listopada 2004 roku został deputowanym do Izby Reprezentantów III kadencji tego samego okręgu. Pełnił w niej funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa Państwowego. 27 października 2008 roku został deputowanym do Izby Reprezentantów IV kadencji z Borysowskiego Miejskiego Okręgu Wyborczego Nr 62. Od 13 listopada 2008 roku był członkiem Narodowej Grupy Republiki Białorusi w Unii Międzyparlamentarnej. 4 czerwca 2010 roku został zastępcą przewodniczącego Izby Reprezentantów. 18 października 2012 roku został deputowanym do Izby Reprezentantów V kadencji z Borysowskiego Wiejskiego Okręgu Wyborczego Nr 63. Tego samego dnia został ponownie zastępcą przewodniczącego Izby. Jego kadencja w Izbie Reprezentantów zakończyła się 11 października 2016 roku.

Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Republikańskiego Zjednoczenia Społecznego "Biała Ruś”, a także przewodniczącego Mińskiej Organizacji Obwodowej tej organizacji.

                                     

2. Nagrody

  • Order Honoru Białoruś;
  • Order Ojczyzny III klasy 6 grudnia 2011;
  • 2 medale Czechosłowacji;
  • 13 medali Republiki Białorusi;
  • Gramota Pochwalna Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi.
  • 6 medali ZSRR;

Użytkownicy również szukali:

...
...
...