Poprzednia

ⓘ Aglomeracja wałbrzyska
                                     

ⓘ Aglomeracja wałbrzyska

Aglomeracja wałbrzyska – aglomeracja w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, obejmujące ośrodek ponadregionalny Wałbrzych oraz okoliczne zurbanizowane gminy w powiecie wałbrzyskim i świdnickim. Aglomeracja skupia obecnie 23 jednostki samorządu terytorialnego.

W zależności od koncepcji i przyjętych kryteriów delimitacji obszarów liczba ludności zamieszkującej aglomerację wynosi od około 0.24 mln do 0.5 mln osób.

Jednostki samorządu terytorialnego zaliczane do aglomeracji wałbrzyskiej:

  • 2 gminy wiejskie: Kamienna Góra, Nowa Ruda
  • 3 wsie: Czarny Bór, Walim, Stare Bogaczowice
  • 11 miast: Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda, Radków, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Głuszyca, Mieroszów, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój

W 2013 aglomeracja powiększyła się o 7 gmin: Świdnica - gmina miejska i wiejska, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz i Marcinowice.

                                     

1.1. Koncepcje aglomeracji wałbrzyskiej Aglomeracja wałbrzyska według P. Swianiewicza i U. Klimskiej 2002

W 2005 r. Paweł Swianiewicz oraz Urszula Klimska wyznaczyli obszar aglomeracji wałbrzyskiej obejmującej Wałbrzych oraz 11 gmin. Obszar ten w 2002 r. zamieszkiwało 251 tys. osób. Przy wyznaczaniu aglomeracji przeprowadzono delimitację obszarów przyległych, uwzględniając saldo migracji w latach 1998–2002, gęstość zaludnienia w 2002 r., współczynnik zatrudnienia związany z natężeniem dojazdów.

Według tej koncepcji obszar aglomeracji wałbrzyskiej obejmuje powierzchnię 917.37 km², który w 2010 r. zamieszkiwało 244.1 tys. osób.

                                     

1.2. Koncepcje aglomeracji wałbrzyskiej Aglomeracja sudecka według J. Paryska

W 2008 r. Jerzy Parysek przedstawił, że trzonem "aglomeracji sudeckiej” jest Wałbrzych, a w skład aglomeracji zaliczyć należy kiedyś silnie ze sobą powiązane: Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Walim, Kamienną Górę, Mieroszów, Świdnicę, Dzierżoniów, Bielawę, Pieszyce, Nową Rudę i inne mniejsze miejscowości. Według jego opracowania obszar aglomeracji zamieszkiwało 0.5 mln osób.

                                     

1.3. Koncepcje aglomeracji wałbrzyskiej Obszar funkcjonalny Wałbrzycha według ESPON

Według programu ESPON obszar funkcjonalny Wałbrzycha FUA, ang. Functional Urban Area w 2002 r. zamieszkiwało 248 tys. osób. Publikacja podaje jedynie liczbę mieszkańców aglomeracji, nie przedstawiając zarazem jego zakresu obszarowego.

                                     

2. Współpraca samorządów

Od 1991 r. istnieje Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu, do którego należą samorządy: m. Boguszów-Gorce, gm. Czarny Bór, gm. Głuszyca, m. Jedlina-Zdrój, gm. Marciszów, gm. Mieroszów, gm. Stare Bogaczowice, m. Szczawno-Zdrój, m. Świebodzice, gm. Walim, m. Wałbrzych. Związek międzygminny przyjął sobie za zadanie zaopatrzenie w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków na terenie gmin członkowskich.

Do gmin położonych wokół Wałbrzycha dociera komunikacja miejska, organizowana w imieniu gmin przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.