Poprzednia

ⓘ Marek Tomaszycki
Marek Tomaszycki
                                     

ⓘ Marek Tomaszycki

Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu 1981, Akademię Obrony Narodowej 1995, kurs operacyjno-taktyczny integracji z NATO w Akademii Obrony Narodowej 1999, podyplomowe studia operacyjno-strategiczne na tej samej uczelni 2003 oraz Studium Polityki Obronnej Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks w Stanach Zjednoczonych.

                                     

1. Służba wojskowa

Służbę wojskową rozpoczął w 1981 jako dowódca plutonu piechoty w 32 Pułku Zmechanizowanym w Kołobrzegu. W późniejszych latach służył w 8 Brygadzie Zmechanizowanej i sztabie 8 Dywizji Ochrony Wybrzeża. W latach 1996–1999 pełnił funkcję szefa szkolenia – zastępcy dowódcy 36 Brygady Pancernej, a w latach 1999–2001 piastował stanowisko dowódcy 9 Brygady Kawalerii Pancernej. W ciągu kolejnych dwóch lat był szefem oddziału Rozpoznania i WRE 1 Korpusu Zmechanizowanego. Od lipca 2003 do lutego 2004 pełnił funkcję szefa Oddziału Szkolenia PKW Irak. Po zakończeniu misji wrócił na poprzednio zajmowane stanowisko.

W latach 2004-2005 dowodził 6 Brygadą Kawalerii Pancernej. W 2006 został dowódcą 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. W tym samym roku został awansowany na stopień generała brygady. W marcu 2007 poleciał ze swoimi żołnierzami do Afganistanu, gdzie do listopada 2007 był dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego. W listopadzie 2007 został mianowany na stopień generała dywizji. Generał Tomaszycki przestał pełnić obowiązki dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej 8 stycznia 2008. Na początku 2008 został przeniesiony do rezerwy kadrowej MON przez ministra Bogdana Klicha – do czasu wyjaśnienia okoliczności związanych z prowadzonym przez prokuraturę wojskową śledztwem dotyczącym incydentu w Nangar Khel. W kwietniu 2008 Tomaszycki został przywrócony do czynnej służby, zostając Szefem Zarządu Szkolenia P–7 Sztabu Generalnego WP, na które wyznaczył go poprzedni minister Aleksander Szczygło. 9 lipca 2009 został dowódcą 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. W 2011 został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia Wojsk Lądowych. 23 kwietnia 2013 Prezydent RP Bronisław Komorowski wyznaczył go z dniem 20 maja 2013 na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych. 1 sierpnia 2013 został awansowany do stopnia generała broni.

17 grudnia 2013 w Belwederze Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył mu akt zwolnienia ze stanowiska Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych i jednocześnie akt mianowania z dniem 1 stycznia 2014 na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

22 czerwca 2015, na wniosek premier Ewy Kopacz, Prezydent RP Bronisław Komorowski wyznaczył generała broni Tomaszyckiego na kandydata, który w czasie wojny obejmie stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Z dniem 28 kwietnia 2017 roku zakończył zawodową służbę wojskową, przechodząc w stan spoczynku.

                                     

2. Ordery i odznaczenia

 • Medal Pamiątkowy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku
 • Szabla Honorowa Wojska Polskiego i list gratulacyjny – 2017
 • Odznaka absolwenta United States Army War College – Stany Zjednoczone
 • Gwiazda Afganistanu
 • Gwiazda Iraku
 • Wojskowy Krzyż Zasługi – 2013
 • Odznaka tytułu honorowego "Zasłużony Żołnierz RP" II Stopnia Srebrna – 2012
 • Odznaka pamiątkowa PKW KFOR – 2015
 • Odznaka pamiątkowa 10 BKPanc – 2006, ex officio
 • Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego – 2007
 • Brązowy Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Złoty Medal "Za zasługi dla obronności kraju”
 • Medal NATO za misję ISAF
 • Medal "Pro Memoria” – 2007
 • Srebrny Medal "Za zasługi dla obronności kraju”
 • Złoty Krzyż Zasługi – 2004
 • Złoty Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” – 2012
 • Odznaka pamiątkowa DOSZ
 • Bronze Star – Stany Zjednoczone, 2007
 • Srebrny Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Złoty Medal Za Długoletnią Służbę – 2012
 • Odznaka pamiątkowa 12 DZ – 2009, ex officio
 • Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju”
 • Odznaka pamiątkowa DO RSZ

Użytkownicy również szukali:

...
...
...